۱۸۲۰ مناقصه – بانک ملی ایران اداره امور شعب استان گیلان- نگهداری دستگاههای پولشمار

اگهی مناقصه   بانک ملی ایران اداره امور شعب استان گیلان در نظر دارد سرویس و نگهداری دستگاههای پولشمار دماوند و پارا مورد استفاده شعب تحت پوشش در سطح استان گیلان (شامل تعمیر و تعویض قطعات) از طریق مناقصه به بخش خصوصی واگذار نماید.   تاریخ انتشار: ۹۴٫۱۲٫۱۲ (تاریخ و ساعت) ۱۰ صبح مهلت دریافت اسناد […]

اگهی مناقصه  

بانک ملی ایران اداره امور شعب استان گیلان در نظر دارد سرویس و نگهداری دستگاههای پولشمار دماوند و پارا مورد استفاده شعب تحت پوشش در سطح استان گیلان (شامل تعمیر و تعویض قطعات) از طریق مناقصه به بخش خصوصی واگذار نماید.  

تاریخ انتشار: ۹۴٫۱۲٫۱۲ (تاریخ و ساعت) ۱۰ صبح

مهلت دریافت اسناد مناقصه: تا ۹۴٫۱۲٫۱۸ (تاریخ و ساعت) ۱۳

مهلت ارسال پیشنهاد: ۹۴٫۱۲٫۱۲ تا ۹۴٫۱۲٫۱۸ (تاریخ و ساعت) ۸-۱۴

تاریخ بازگشایی: ۹۴٫۱۲٫۱۹ (تاریخ و ساعت) ۱۰ صبح

تاریخ اعلام به برنده: ۹۴٫۱۲٫۲۰ (تاریخ و ساعت) ۱۰ صبح

علاقمندان به شرکت در مناقصه جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به نشانی: رشت چهار راه گلسار، روبروی فرمانداری اداره امور شعب بانک ملی استان گیلان، دایره کارپردازی مراجعه نمایند و یا با شماره تلفن ۳۳۱۱۳۴۲۵- ۰۱۳ تماس حاصل نمایند.

 

 

بانک ملی ایران اداره امور شعب استان گیلان