۳۸۹۴ مزایده – شرکت زراعی دشت ناز – فروش دام

آگهی مزایده‌عمومی فروش دام شرکت زراعی دشت ناز (سهامی خاص) در نظر دارد، تعدادی از دام‌های خود را به شرح زیر از طریق مزایده‌عمومی به فروش برساند. متقاضیان می‌توانند جهت بازدید و اخذ شرایط شرکت در مزایده با شماره‌های قیدشده در آگهی تماس و یا به واحد بازرگانی شرکت زراعی دشت ناز مراجعه نمایند. دام‌های […]

آگهی مزایده‌عمومی فروش دام

شرکت زراعی دشت ناز (سهامی خاص) در نظر دارد، تعدادی از دام‌های خود را به شرح زیر از طریق مزایده‌عمومی به فروش برساند. متقاضیان می‌توانند جهت بازدید و اخذ شرایط شرکت در مزایده با شماره‌های قیدشده در آگهی تماس و یا به واحد بازرگانی شرکت زراعی دشت ناز مراجعه نمایند.

دام‌های قابل‌فروش

  • گاو غیر آبستن کشتارگاهی
  • گاو آبستن داشتی
  • گوساله نر قطع شیر هلشتاین

شماره تلفن جهت هماهنگی: ۰۹۱۲۵۱۷۵۰۱۰ و ۰۹۱۱۱۵۵۷۰۰۹

شماره تلفن: ۳۳۷۲۶۸۴۲-۰۱۱ و ۳۳۷۲۶۴۵۴-۰۱۱

ساعت و تاریخ تحویل پاکت‌های پیشنهاد قیمت و واریز سپرده شرکت در مزایده:

حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۱۰/۰۷/۱۴۰۲

ساعت و تاریخ برگزاری مزایده: ساعت ۱۱:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۲/۰۷/۱۴۰۲

مکان برگزاری مزایده: مازندران، ساری، جاده گهرباران، شرکت زراعی دشت ناز

اینستاگرام شرکت: dashtnaz.co