۳۸۹۴ مزایده – شرکت زراعی دشت ناز – فروش سر درختی کیلویی نارنگی پیش رس

آگهی مزایده‌عمومی فروش سر درختی کیلویی نارنگی پیش رس و پرتقال ناولینا واحدهای شرکت زراعی دشت ناز شرکت زراعی دشت ناز در نظر دارد بخشی از محصول نارنگی پیش رس و پرتقال ناولینا واحدهای تحت پوشش خود را به‌صورت سر درختی کیلویی از طریق مزایده‌عمومی به فروش برساند. متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و […]

آگهی مزایده‌عمومی فروش سر درختی کیلویی نارنگی پیش رس و پرتقال ناولینا واحدهای شرکت زراعی دشت ناز

شرکت زراعی دشت ناز در نظر دارد بخشی از محصول نارنگی پیش رس و پرتقال ناولینا واحدهای تحت پوشش خود را به‌صورت سر درختی کیلویی از طریق مزایده‌عمومی به فروش برساند. متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ شرایط شرکت در مزایده به سایت شرکت زراعی دشت ناز به آدرس www.Dashtnazco.ir مراجعه و یا با شماره‌های قیدشده در آگهی تماس و یا به واحد بازرگانی شرکت زراعی دشت ناز به آدرس زیر مراجعه نمایند.

تلفن تماس: ۳۳۷۲۶۴۰۰-۰۱۱ و ۳۳۷۲۶۸۴۲-۰۱۱

تلفن تماس جهت هماهنگی: واحد بازرگانی آقای خادمیان ۰۹۱۲۵۱۷۵۰۱۰ واحد باغبانی آقای اسماعیلی ۰۹۱۱۱۱۹۵۴۴۶

ساعت و تاریخ تحویل پیشنهادات و واریز سپرده شرکت در مزایده: تا پایان ساعت اداری روز شنبه مورخ ۰۸/۰۷/۱۴۰۲

ساعت و تاریخ برگزاری مزایده: ساعت ۱۱:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۰۹/۰۷/۱۴۰۲

مکان مزایده: مازندران، ساری، جاده گهرباران، شرکت زراعی دشت ناز

اینستاگرام شرکت: dashtnaz.co