۳۸۹۴ مناقصه – شرکت پتروشیمی ایلام – خرید ۲۶۰۰ تن هگزان

دومرحله‌ای آگهی مناقصه‌عمومی (ارزیابی‌کیفی همزمان) موضوع مناقصه: خرید ۲۶۰۰ تن هگزان شماره مناقصه: PIS-020181 شرکت پتروشیمی ایلام به استناد مجوز صادره از کمیسیون معاملات، در نظر دارد مطابق مشخصات درج‌شده در اسناد مناقصه، ۲۶۰۰ تن هگزان موردنیاز خود را از طریق مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای خریداری نماید. لذا بدینوسیله از شرکت‌های واجدشرایط دعوت می‌گردد در صورت تمايل […]

دومرحله‌ای

آگهی مناقصه‌عمومی (ارزیابی‌کیفی همزمان)

موضوع مناقصه: خرید ۲۶۰۰ تن هگزان

شماره مناقصه: PIS-020181

شرکت پتروشیمی ایلام به استناد مجوز صادره از کمیسیون معاملات، در نظر دارد مطابق مشخصات درج‌شده در اسناد مناقصه، ۲۶۰۰ تن هگزان موردنیاز خود را از طریق مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای خریداری نماید.

لذا بدینوسیله از شرکت‌های واجدشرایط دعوت می‌گردد در صورت تمايل به شرکت در اين مناقصه، از مورخ ۲۶/۰۶/۱۴۰۲ به سامانه الکترونیکی معاملات شرکت پتروشیمی ایلام به نشانی samim.ilampetro.com مراجعه و نسبت به ثبت‌نام و دریافت اسناد مناقصه اقدام و حداکثر تا ساعت ۱۶:۰۰ مورخ ۰۳/۰۷/۱۴۰۲ پیشنهادات خود را در سامانه مذکور بارگذاری نمایند. مناقصه‌گران می‌بایست اسناد ارزیابی‌کیفی را همزمان با اسناد مناقصه بارگذاری نمایند.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از طریق درگاه سامانه الکترونیکی معاملات شرکت پتروشیمی ایلام انجام خواهد شد و صرفاً اصل ضمانتنامه شرکت در مناقصه به‌صورت فیزیکی دریافت می‌گردد.

مناقصه گر لازم است توانایی تودیع ضمانتنامه شرکت در مناقصه به میزان هفت میلیارد ریال را داشته باشد.

سایر اطلاعات و جزییات مربوطه در اسناد مناقصه آمده است. در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر، مناقصه‌گران می‌توانند با شماره تلفن ۳۲۷۲۳۹۴۸-۰۸۴ یا ۳۸۳۹۰۰۰۰-۰۸۴ داخلی ۳۰۰۳ تماس حاصل فرمایند.

 

آدرس: ایلام، چوار، نرسیده به روستای آبزا، مجتمع پتروشیمی ایلام

پورتال اطلاع‌رسانی و برگزاری الکترونیکی معاملات: samim.ilampetro.com

تلفن: ۳۲۷۲۳۹۴۸-۰۸۴ فکس: ۳۲۷۲۳۹۴۸-۰۸۴ کدپستی: ۶۹۳۶۱۵۹۷۰۰