چالش تأمین مواد اولیه در صنایع پایین‌دستی آلومینیوم

رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران، گفت: تولیدکنندگان آلومینیوم به‌جای عرضه داخلی شمش در حال صادرات هستند و عرضه این ماده اولیه برای صنایع پایین‌دست کاهش یافته است. به گزارش مناقصه‌مزایده، هوشنگ گودرزی؛گفت: تولیدکنندگان آلومینیوم با مهندسی عرضه در بورس کالا، قیمت شمش آلومینیوم را افزایش می‌دهند. به‌طوری که قیمت برای صنایع پایین‌دست بالاتر از قیمت‌های […]

رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران، گفت: تولیدکنندگان آلومینیوم به‌جای عرضه داخلی شمش در حال صادرات هستند و عرضه این ماده اولیه برای صنایع پایین‌دست کاهش یافته است. به گزارش مناقصه‌مزایده، هوشنگ گودرزی؛گفت: تولیدکنندگان آلومینیوم با مهندسی عرضه در بورس کالا، قیمت شمش آلومینیوم را افزایش می‌دهند. به‌طوری که قیمت برای صنایع پایین‌دست بالاتر از قیمت‌های صادراتی و جهانی است. وی افزود: وقتی مواد اولیه با قیمت بالا به صنایع پایین‌دست می‌رسد در نتیجه قیمت محصولات نهایی هم افزایش می‌یابد و نمی‌توان این محصولات را صادر کرد، چون مزیت رقابتی در بازار‌های خارجی ندارند. رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران، ادامه داد: فرمول قیمت‌گذاری شمش آلومینیوم در بورس کالا مشخص نیست و فرمول معینی ندارد، به‌طوری که شمش آلومینیوم ۹۹٫۵ درصد از یک شرکت خاص با شمش ۹۹٫۵ درصد یک شرکت دیگر تفاوت قیمت دارد. وی اضافه کرد: در حال‌حاضر شمش خام آلومینیوم با قیمتی بالاتر از آنچه صادر می‌شود، به صنایع پایین‌دست داخلی عرضه می‌شود و محصولاتی که با همان شمش خام صادراتی ما در کشور‌های دیگر تولید شده، مجدد به کشور ما وارد می‌شوند.