۳۸۹۶ مناقصه – شرکت نقش اول کیفیت – خرید کابل

آگهی مناقصه شرکت نقش اول کیفیت (ناک) در نظر دارد، نسبت به برگزاری مناقصه عام دومرحله‌ای بر اساس شرایط زیر اقدام نماید. موضوع مناقصه: خرید کابل شماره مناقصه: ۰۲-۱۴۰۲۰۶۲۸ مهلت خرید اسناد مناقصه: ساعت ۱۷:۰۰ روز سه‌شنبه مورخ ۴ مهرماه ۱۴۰۲ مهلت تحویل پیشنهادات: ساعت ۱۶:۰۰ روز شنبه مورخ ۸ مهرماه ۱۴۰۲ مبلغ تضمین شرکت […]

آگهی مناقصه

شرکت نقش اول کیفیت (ناک) در نظر دارد، نسبت به برگزاری مناقصه عام دومرحله‌ای بر اساس شرایط زیر اقدام نماید.

  • موضوع مناقصه: خرید کابل
  • شماره مناقصه: ۰۲-۱۴۰۲۰۶۲۸
  • مهلت خرید اسناد مناقصه: ساعت ۱۷:۰۰ روز سه‌شنبه مورخ ۴ مهرماه ۱۴۰۲
  • مهلت تحویل پیشنهادات: ساعت ۱۶:۰۰ روز شنبه مورخ ۸ مهرماه ۱۴۰۲
  • مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال که ­بایستی به‌صورت ضمانتنامه بانکی و یا وجه نقد معادل سپرده جهت واریز به‌حساب شماره ۳۹۲۲۲۰۱۰۰۲۸۶۷۳۴۲۷۲۰۱ پست‌بانک شرکت نقش اول کیفیت مطابق با اسناد مناقصه ارائه گردد.

متقاضیان می‌توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به پورتال نقش اول کیفیت به آدرس ذیل مراجعه نمایند:

https://tenders.nak-mci.ir

  • سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است.
  • هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
  • مناقصه­گران می­توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن­های ۰۹۱۲۵۰۵۵۴۰۳ و ۸۱۷۱۸۵۵۵ و ایمیل alhouei@nak-mci.ir (واحد زنجیره تأمین) تماس حاصل نمایند.