مدیرعامل شرکت سنگ‌آهن مرکزی ایران عنوان کرد

ایجاد اکوسیستم فناوری رهاورد ورود شرکت‌های دانش‌بنیان به مجموعه‌های صنعتی

مدیرعامل شرکت سنگ‌آهن مرکزی ایران، گفت: راه ورود شرکت‌های دانش‌بنیان به مجموعه‌های بزرگ صنعتی، ایجاد اکوسیستم فناوری در این مجموعه‌هاست. به گزارش مناقصه‌مزایده، مجتبی حمیدیان؛ در نشست تخصصی نخستین «رویداد نظاره قانون جهش تولید دانش‌بنیان، اظهار کرد: تا زمانی که اکوسیستم فناوری در شرکت‌های بزرگ ایجاد نشود، شرکت‌های دانش‌بنیان نمی‌توانند وارد مجموعه‌های بزرگ صنعتی شوند. […]

مدیرعامل شرکت سنگ‌آهن مرکزی ایران، گفت: راه ورود شرکت‌های دانش‌بنیان به مجموعه‌های بزرگ صنعتی، ایجاد اکوسیستم فناوری در این مجموعه‌هاست. به گزارش مناقصه‌مزایده، مجتبی حمیدیان؛ در نشست تخصصی نخستین «رویداد نظاره قانون جهش تولید دانش‌بنیان، اظهار کرد: تا زمانی که اکوسیستم فناوری در شرکت‌های بزرگ ایجاد نشود، شرکت‌های دانش‌بنیان نمی‌توانند وارد مجموعه‌های بزرگ صنعتی شوند. وی بابیان اینکه این نشست با هدف ارزیابی موانع قانون جدید جهش دانش‌بنیان و نقش‌آفرینی شرکت‌های بزرگ در توسعه این زیست‌بوم برگزار شده گفت: شرکت سنگ‌آهن مرکزی ایران پردیس فناوری را با تمام عناصر لازم آن از جمله مرکز نوآوری، مرکز کارآفرینی، صندوق CVC و ارتقای حوزه تحقیق و توسعه ایجاد کرده است. حمیدیان؛ اضافه کرد: به‌رغم تمامی چالش‌های موجود، شرکت سنگ‌آهن مرکزی نسبت به حضور نماینده دانش‌بنیان در مجموعه بازرگانی خود، حضور ۴۰ شرکت دانش‌بنیان در وندور لیست شرکت و فعال بودن ۱۳ طرح از بند «ب» قانون دانش‌بنیان با مبالغ بالای ۲۰۰ میلیارد ریال اقدام کرده است. وی ضمن از تصویب قانون جدید جهش دانش‌بنیان تشکر کرد و افزود: اظهارنظرهای واحد و ثبات بخش دولت و مجلس در پیشبرد اهداف این قانون بسیار مؤثر است. حمیدیان؛ انجام پروژه‌های ملی از جمله هوشمندسازی معادن و معدنکاری زیرزمینی را با اجرای این قانون و حمایت معاونت علمی ریاست‌جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی میسر دانست و گفت: امیدواریم این قانون موجب اتفاقات تأثیرگذار در حوزه اقتصاد و صنعت کشور شود.