۳۸۹۷ مناقصه -شرکت معدنی اصلاح ایران – تأمین نیروی انسانی

فراخوان مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای همراه با ارزیابی‌کیفی و تشخیص صلاحیت مناقصه انتخاب پیمانکار تأمین نیروی انسانی واحد بسته‌بندی و بارگیری نمک و سولفات سدیم (مجتمع گرمسار) شرکت معدنی اصلاح ایران (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه انتخاب پیمانکار جهت تأمین نیروی انسانی واحد بسته‌بندی و بارگیری نمک و سولفات سدیم در مجتمع […]

فراخوان مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای همراه با ارزیابی‌کیفی و تشخیص صلاحیت

مناقصه انتخاب پیمانکار تأمین نیروی انسانی واحد بسته‌بندی و بارگیری نمک و سولفات سدیم (مجتمع گرمسار)

شرکت معدنی اصلاح ایران (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه انتخاب پیمانکار جهت تأمین نیروی انسانی واحد بسته‌بندی و بارگیری نمک و سولفات سدیم در مجتمع گرمسار به تعداد حدود ۸۰ نفر از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای همراه با ارزیابی‌کیفی و تشخیص صلاحیت به پیمانکار واجدشرایط واگذار نماید.

-۱- مبلغ و نوع سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ ۱٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (یک میلیارد و پانصد میلیون ریال) به‌صورت ضمانتنامه بانکی معتبر با حداقل سه ماه اعتبار یا چک تضمین‌شده بانکی و یا واریز نقدی به‌حساب مناقصه‌گزار.

۲-مهلت دریافت اسناد مناقصه: تا پایان وقت اداری ساعت (۱۶:۰۰) روز شنبه مورخ ۲۲/۰۷/۱۴۰۲

۳- مهلت تحویل اسناد مناقصه: تا پایان وقت اداری ساعت (۱۶:۰۰) روز چهارشنبه مورخ ۲۶/۰۷/۱۴۰۲

۴-زمان گشایش پاکت‌های پیشنهادها: روز شنبه مورخ ۲۹/۰۷/۱۴۰۲

۵- محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه: اراک، میدان امام، کمربندی شمالی، کیلومتر ۸ جاده معدن میقان، شرکت معدنی املاح ایران، تلفن: ۳۳۶۸۸۱۱۵-۰۸۶ داخلی ۲۸۲ آقای دانش، تهران، یوسف‌آباد خیابان ۶۴، پلاک ۲۹ تلفن: ۸۸۰۶۷۸۲۸-۰۲۱ داخلی ۳۰۶ سرکار خانم اله نظری گرمسار، کیلومتر ۳۵ جاده گرمسار به سمنان، شرکت معدنی املاح ایران تلفن: ۳۱۴۳۳۰۰۰-۰۲۳ داخلی ۱۵۱ آقای پارسا مقدم

۶- هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

۷- شرکت در قبول و یا رد پیشنهاد مختار است.

۸- در صورتیکه برنده مناقصه با نفر دوم ظرف مدت مقرر حاضر به انعقاد قرارداد انجام معامله نشود سپرده آن‌ها به نفع شرکت ضبط خواهد شد.

شرکت معدنی املاح ایران