۳۸۹۷ مناقصه – شرکت پارس خودرو – تعمیر، سرویس و نگهداری سیستم‌های هوشمند

آگهي تمدید مرحله اول مناقصه‌عمومی شماره ۲۱۹/۱۴۰۲ بدینوسیله به اطلاع می‌رساند انتخاب پیمانکاران واجدشرایط جهت انجام عملیات ذیل تا مورخ ۰۸/۰۷/۱۴۰۲ تمدید گردید، لـذا از كليـه تأمین‌کنندگان و پيمانكاران دارای صلاحیت باتجربه و سابقه کاری مرتبط دعوت به عمل می‌آید مطابق شرایط مندرج در جدول ذیل نسبت به اعلام قیمت اقدام نمایند. • ارائه پیشنهاد […]

آگهي تمدید مرحله اول مناقصه‌عمومی شماره ۲۱۹/۱۴۰۲
بدینوسیله به اطلاع می‌رساند انتخاب پیمانکاران واجدشرایط جهت انجام عملیات ذیل تا مورخ ۰۸/۰۷/۱۴۰۲ تمدید گردید، لـذا از كليـه تأمین‌کنندگان و پيمانكاران دارای صلاحیت باتجربه و سابقه کاری مرتبط دعوت به عمل می‌آید مطابق شرایط مندرج در جدول ذیل نسبت به اعلام قیمت اقدام نمایند.
• ارائه پیشنهاد قیمت و آنالیز با توجه به جدول مندرج در پیش‌نویس ارسال‌شده صورت پذیرد.
• برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
• اعلام مدت اعتبار پیشنهاد قیمت در فرم پیشنهاد قیمت الزامی است.
• شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد قیمت به‌منزله قبول تمامی شروط اسناد مناقصه می‌باشد.
• سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج می‌باشد.
بديهي است ارائه و تحويل مدارك هیچ‌گونه حقي را براي متقاضيان ايجاد نخواهد كرد، لذا تیم ارزیابی پارس‌خودرو به‌منظور بررسی و ارزیابی توان فنی و بازرگانی (پاکت ب) شرکت‌های داوطلب، از امکانات آن مجموعه بازدید خواهد نمود.

شرح فعالیت الزامات شماره تلفن تماس
تعمیر، سرویس و نگهداری سیستم‌های هوشمند اعلام و اطفاء حريق اتوماتيک در سطح شرکت پارس‌خودرو
-ارائه سابقه فعالیت مرتبط
۲-گواهی تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران معتبر صادر از وزارت کار و امور اجتماعی
۳- تضمین سپرده در مناقصه
۴- ارائه تضمین حضور در مناقصه به مبلغ ۳۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ۴۸۹۱۳۳۹۴-آقای حسینی و ۴۸۹۱۴۵۲۷ آقای زارعی

روابط‌عمومی شرکت پارس خودرو