۳۸۹۷ مناقصه – شركت پارس‌خودرو – عملیات تعمير و نگهداري دوره‌ای

آگهي مناقصه‌عمومی شماره: ۲۳۰ – ۱۴۰۲ شركت پارس‌خودرو در نظر دارد انجام عملیات ذیل را به پیمانکاران واجدشرایط واگذار نماید، لـذا از كليـه تأمین‌کنندگان و پيمانكاران دارای صلاحیت باتجربه و سابقه کاری مرتبط دعوت به عمل می‌آید مطابق شرایط مندرج در جدول ذیل نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند. زمان و تاریخ دریافت اسناد: […]

آگهي مناقصه‌عمومی

شماره: ۲۳۰ – ۱۴۰۲

شركت پارس‌خودرو در نظر دارد انجام عملیات ذیل را به پیمانکاران واجدشرایط واگذار نماید، لـذا از كليـه تأمین‌کنندگان و پيمانكاران دارای صلاحیت باتجربه و سابقه کاری مرتبط دعوت به عمل می‌آید مطابق شرایط مندرج در جدول ذیل نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

  • زمان و تاریخ دریافت اسناد: از روز سه‌شنبه مورخ ۰۴/۰۷/۱۴۰۲
  • زمان ارائه پیشنهاد قیمت: تا ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۲/۰۷/۱۴۰۲
  • آدرس محل دریافت اسناد: parskhodro.ir – در قسمت اخبار – آگهی و اطلاعیه – شماره آگهی ۲۱۹/۱۴۰۲ (سایت پارس‌خودرو)
  • برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
  • مدت اعتبار پیشنهاد قیمت حتماً بر روی پاکت درج گردد.
  • شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد قیمت به‌منزله قبول تمامی شروط اسناد مناقصه می‌باشد.
  • سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج می‌باشد.
  • هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود و شرکت پارس‌خودرو در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار خواهد بود.

بديهي است ارائه و تحويل مدارك هیچ‌گونه حقي را براي متقاضيان ايجاد نخواهد كرد، لذا تیم ارزیابی پارس‌خودرو به‌منظور بررسی و ارزیابی توان فنی و بازرگانی (پاکت ب) شرکت‌های داوطلب، از امکانات آن مجموعه بازدید خواهد نمود.

شرح فعالیت الزامات موردنظر تلفن
اجرای عملیات تعمير و نگهداري دوره‌ای و موردي تجهيزات پمپ‌های بنزين و گازوئيل سطح شرکت پارس‌خودرو ۱-ارائه سابقه فعالیت مرتبط

۲-گواهی تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران معتبر صادر از وزارت کار و امور اجتماعی

۳- تضمین سپرده در مناقصه

۴- ارائه تضمین حضور در مناقصه به مبلغ ۱۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

اداره خرید ابنیه و تأسیسات

 

تلفن:۴۸۹۱۳۳۹۴-۴۸۹۱۴۵۲۷

 

 

 

روابط‌عمومی شرکت پارس خودرو