۳۸۹۷ مناقصه – شركت پارس‌خودرو – احداث آپرون کانوایر و هاپر

آگهي مناقصه‌عمومی شماره: ۲۲۰ – ۱۴۰۲ شركت پارس‌خودرو در نظر دارد انجام عملیات ذیل را به پیمانکار واجدشرایط از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای واگذار نماید، لـذا از كليـه تأمین‌کنندگان و پيمانكاران دارای صلاحیت باتجربه و سابقه کاری مرتبط دعوت به عمل می‌آید مطابق نسبت به دریافت اسناد و شرکت در مناقصه طبق جدول انجام زمانی […]

آگهي مناقصه‌عمومی

شماره: ۲۲۰ – ۱۴۰۲

شركت پارس‌خودرو در نظر دارد انجام عملیات ذیل را به پیمانکار واجدشرایط از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای واگذار نماید، لـذا از كليـه تأمین‌کنندگان و پيمانكاران دارای صلاحیت باتجربه و سابقه کاری مرتبط دعوت به عمل می‌آید مطابق نسبت به دریافت اسناد و شرکت در مناقصه طبق جدول انجام زمانی مناقصه اقدام نمایند.

عنوان مناقصه الزامات موردنظر سپرده حضور در مناقصه جهت ارائه پیشنهاد قیمت (ریال) محل دریافت اسناد
احداث آپرون کانوایر و هاپر جهت انتقال و ذخیره موقت ضایعات ورق سالن پرس شرکت پارس‌خودرو ۱-داشتن گواهی تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

۲-داشتن سابقه طراحی و ساخت کانوایر

۳۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ شرکت پارس‌خودرو

مدیریت خرید-

اداره خرید مهندسی و لجستیک

  • آدرس محل دریافت اسناد و ارائه مدارک: تهران، كيلومتر ۹ جاده مخصوص كرج، شرکت پارس‌خودرو، معاونت خرید، مدیریت خرید تولیدی، اداره خرید مهندسی و لجستیک، تلفن: ۴۸۹۱۴۸۵۱ و ۴۸۹۱۴۵۰۷
  • هزینه خرید اسناد و شرکت در مناقصه: واریز مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ریال (پانصد هزار ریال) به‌حساب جام شماره ۷۲۹۷۳۷۶۴۲۵ بانک ملت به‌نام شرکت پارس‌خودرو و ارائه فیش واریزی آن به همراه معرفی‌نامه معتبر.
  • برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
  • مدت اعتبار پیشنهاد قیمت ارائه‌شده سه ماه می‌باشد.
  • شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد قیمت به‌منزله قبول تمامی شروط اسناد مناقصه می‌باشد.
  • سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج می‌باشد.
  • هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود و شرکت پارس‌خودرو در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار خواهد بود.
  • بازدید از محل اجرای پروژه الزامی می‌باشد.

بديهي است ارائه و تحويل مدارك هیچ‌گونه حقي را براي متقاضيان ايجاد نخواهد كرد، لذا تیم ارزیابی پارس‌خودرو به‌منظور بررسی و ارزیابی توان فنی و بازرگانی (پاکت ب) شرکت‌های داوطلب، از امکانات آن مجموعه بازدید خواهد نمود.

جدول انجام زمانی مناقصه
زمان و تاریخ توزیع اسناد از روز چهارشنبه مورخ ۰۵/۰۷/۱۴۰۲

لغایت

 روز شنبه مورخ ۱۵/۰۷/۱۴۰۲

(از ساعت ۰۹:۰۰ صبح لغایت ۱۵:۰۰ عصر)

مهلت ارسال پیشنهادات تا ساعت ۱۵:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۷/۰۷/۱۴۰۲

 

 

روابط‌عمومی شرکت پارس خودرو