۳۸۹۷ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – خرید و تحویل ماده شیمیایی برج‌های خنک‌کننده

فراخوان مناقصه عمومی دومرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی و فنی غیر همزمان به شماره ۰۳۲/۱۴۰۲/۱ شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام) به‌عنوان مناقصه‌گزار در نظر دارد اجرای عملیات موضوع‌بند یک فراخوان حاضر را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی و فنی غیر همزمان به یکی از اشخاص حقوقی واجدشرایط واگذار نماید. موضوع و مدت مناقصه: خرید و […]

فراخوان مناقصه

عمومی دومرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی و فنی غیر همزمان به شماره ۰۳۲/۱۴۰۲/۱

شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام) به‌عنوان مناقصه‌گزار در نظر دارد اجرای عملیات موضوع‌بند یک فراخوان حاضر را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی و فنی غیر همزمان به یکی از اشخاص حقوقی واجدشرایط واگذار نماید.

  • موضوع و مدت مناقصه: خرید و تحویل ماده شیمیایی برج‌های خنک‌کننده (بایو ساید بایو دیسپرسانت دیسپر سانت-بازدارنده رسوبو خوردگی-بازدارنده خوردگی مس)، بویلر (تنظیم کننده PH و بازدارنده رسوب اکسیژن زد)، چیلر (بازدارنده خوردگی) شرکت پتروشیمی اروند به مدت ۱۲ ماه شمسی.

۲- زمان و نحوه توزیع اسناد مناقصه:

۲٫۱٫ متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه می‌بایست به سایت پتروشیمی اروند به نشانی الکترونیکی www.arvandpvc.ir بخش کمیسیون معاملات یا به نشانی مستقیم Tender.arvandpvc.ir:5661 مراجعه و پس از ثبت‌نام و تکمیل و تائید ثبت‌نام خود نسبت به دریافت اسناد ارزیابی‌کیفی و اسناد مناقصه اقدام نمایند.

۲٫۲٫ کلیه اطلاع‌رسانی‌ها، بارگزاری اسناد، ارسال دعوت‌نامه‌ها و غیره در خصوص مناقصه فوق‌الذکر از طریق پنل کاربری ثبت‌نام شده صورت می پذیرد و متقاضیان می‌بایست با مراجعه و کنترل روزانه پنل مربوط به خود در سامانه کمیسیون معاملات پتروشیمی اروند و همچنین شماره موبایل درج‌شده توسط مناقصه گر نسبت به بررسی روزانه، پیامک‌ها و اطلاع‌رسانی‌ها را دریافت و اقدام نمایند. کارفرما هیچ تعهدی در خصوص عدم مراجعه و یا هر ادعای مناقصه گر جهت مراجعه به پنل کاربری و یا عدم دریافت پیامک‌های اطلاع‌رسانی مناقصه ندارد.

۲٫۳٫ مدت‌زمان مراجعه به سایت الکترونیکی جهت دریافت اسناد ارزیابی‌کیفی و اسناد مناقصه از مورخ ۰۶/۰۷/۱۴۰۲ لغایت ۱۰/۰۷/۱۴۰۲ اعلام می‌گردد.

۲٫۴٫ متقاضیان در صورت اختلال در اینترنت و عدم دسترسی و دریافت اسناد مناقصه از طریق سامانه مندرج دربند ۳٫۱، می‌توانند پس از تماس با شماره تلفن: ۵۲۱۲۶۴۷۶-۰۶۱ یا ۵۲۱۲۶۴۷۷-۰۶۱، در صورت عدم مانع و رادع قانونی، نماینده خود را به‌صورت حضوری از ساعت ۰۸:۳۰ تا پایان وقت اداری مندرج دربند ۳٫۳ به کمیسیون معاملات پتروشیمی اروند معرفی و اسناد مناقصه را دریافت نمایند.

۲٫۵٫ مناقصه‌گرانی که در سال‌های گذشته، با این شرکت قرارداد مشابه موضوع مناقصه داشته‌اند موظف به ارائه گواهی حسن انجام کار از شرکت پتروشیمی اروند می‌باشند در غیر این صورت پیشنهاد مالی آن‌ها در این مناقصه گشوده نخواهد شد و عیناً به وی مسترد می‌گردد.

۳- پیش‌نیاز ارزیابی‌کیفی متقاضیان: ۱- اساسنامه شرکت مرتبط با موضوع مناقصه (موضوع خرید و اجرا) یا موضوع مشابه، ۲- گواهی تعیین صلاحیت از ادارات مربوطه،۳-ارائه گواهی حسن انجام کار از پتروشیمی اروند در صورت وجود سابقه کار با این شرکت، ۴- گواهی صلاحیت ایمنی ۵-ارائه حداقل یک عدد مفاصا حساب مشابه موضوع مناقصه

۱۳-شرکت‌هایی که در مناقصه مشابه قبلی حداقل امتیاز ارزیابی‌کیفی را کسب نموده‌اند، نیازی به ارائه اسناد فیزیکی ارزیابی‌کیفی نداشته و در پاکت ارزیابی کیفی طی یک نامه مکتوب به مناقصه ارزیابی‌شده قبلی و تمایل به حضور در مناقصه جدید اشاره نمایند.

۲۳-پیمانکارانی که قرارداد فعال با شرکت پتروشیمی اروند دارند، با رعایت الزامات شرکت در مناقصه د، درصورتی‌که پیشرفت فعالیت آن‌ها مساوی یا بیشتر از ۸۰ درصد باشد امکان حضور در مناقصات اروند رادارند و در غیر این صورت پاکت پیشنهادی آنان در مناقصه بازگشایی نخواهد شد.

 ۴- زمان و نحوه تحویل پاکات ارزیابی‌کیفی: مناقصه‌گران می‌بایست پاکات ارزیابی‌کیفی خود را حداکثر تا ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۷/۰۷/۱۴۰۲ به‌صورت حضوری به آدرس استان خوزستان، بندر امام خمینی، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، سایت ۳، شرکت پتروشیمی اروند، کمیسیون معاملات تحویل و رسید دریافت نمایند.

۴٫۱٫ چنانچه مناقصه گری پاکات پیشنهادی خود را عمداً یا سهواً و به هر دلیل به محل دیگری به‌غیراز نشانی مندرج دربند ۶، تحویل نماید، پاکات پیشنهادی وی تحویل نشده تلقی خواهد شد و هیچ‌گونه مسئولیتی در این خصوص متوجه مناقصه‌گزار نخواهد بود.

متقاضیان شرکت در مناقصه در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر، می‌توانند با شماره تلفن: ۵۲۱۲۶۶۷۷-۰۶۱ و ۵۲۱۲۶۴۷۶-۰۶۱ تماس و همچنین آگهی فوق را از طریق نشانی اینترنتی www.arvandpvc.ir ملاحظه نمایند.