۳۸۹۷ مناقصه – موسسه پایاب نیرو – اجرای حوضچه آرامش

آگهی مناقصه موضوع و برآورد اولیه مناقصه: عملیات اجرای حوضچه آرامش سرریز مربوط به پروژه سد پیغام چای کلیبر، بر اساس فهرست‌بهای سدسازی سال ۱۴۰۲، با برآورد اولیه به مبلغ ۱۴۵٫۷۷۳٫۶۲۰٫۷۴۱ ریال مدت اجرای پروژه: ۸ ماه دستگاه مناقصه‌گزار: قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص)- هلدینگ تخصصی نیرو- موسسه پایاب نیرو محل اجرای پروژه: شهرستان کلیبر، جنب […]

آگهی مناقصه

موضوع و برآورد اولیه مناقصه: عملیات اجرای حوضچه آرامش سرریز مربوط به پروژه سد پیغام چای کلیبر، بر اساس فهرست‌بهای سدسازی سال ۱۴۰۲، با برآورد اولیه به مبلغ ۱۴۵٫۷۷۳٫۶۲۰٫۷۴۱ ریال

مدت اجرای پروژه: ۸ ماه

دستگاه مناقصه‌گزار: قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص)- هلدینگ تخصصی نیرو- موسسه پایاب نیرو

محل اجرای پروژه: شهرستان کلیبر، جنب روستای پیغام، سد مخزنی پیغام چای کلیبر

شرایط شرکت در مناقصه: دارا بودن صلاحیت و رتبه لازم متناسب با نوع پروژه از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، رعایت سقف قرارداد، داشتن شخصیت حقوقی و مطابقت اساسنامه شرکت با موضوع مناقصه و ارائه آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی که منقضی نشده باشد. (شرکت‌کنندگان در مناقصه باید رعایت منع مداخله کارکنان دولت را بنمایند). همچنین دارا بودن رزومه پیمانکاری مرتبط و سوابق کاری متناسب (برای شرکت‌کنندگان حقیقی)

مهلت و محل دریافت، تحویل اسناد مناقصه، پیشنهاد قیمت و گشایش پاکات: از شرکت‌های واجدشرایط دعوت می‌شود تا جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه از روز چهارشنبه مورخ ۰۵/۰۷/۱۴۰۲ تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۱۰/۰۷/۱۴۰۲ به شهرستان کلیبر، جاده پیغام آینالو، کارگاه پروژه سد مخزنی پیغام چای مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز دو­شنبه مورخ ۱۷/۰۷/۱۴۰۲ به واحد فنی موسسه پایاب نیرو به آدرس: تبریز، شهرک پرواز، خیابان بابایی دوم، ساختمان پایاب تحویل نمایند (دریافت اسناد مناقصه به‌صورت حضوری و با ارائه معرفی‌نامه کتبی، با مهر و امضای مجاز و تعهدآور شرکت انجام می‌گیرد).

پاکت‌های اسناد مناقصه در روز سه‌شنبه مورخ ۱۸/۰۷/۱۴۰۲ در جلسه پاکت گشایی موسسه پایاب نیرو گشایش خواهد شد.

هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.

مبلغ فروش اسناد مناقصه: مبلغ ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال طی فیش واریزی به‌حساب شماره ۵۱۵۱۷۱۸۵۰۹۰۱۲ و شماره شبا

IR: 030150000005151718509012، نزد بانک سپه، کد شعبه ۱۵۰۱۱۶۴ کلیبر ارائه گردد.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ۷٫۲۸۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می‌باشد که می‌بایستی به‌صورت ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط و عندالمطالبه به نفع مناقصه‌گزار به‌نام قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء – موسسه پایاب نیرو و یا فیش واریز وجه نقد معادل سپرده به‌حساب شماره ۵۱۵۱۷۱۸۵۰۹۰۱۲ نزد بانک سپه شعبه با کد ۱۵۰۱۱۶۴ کلیبر به‌نام قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص)- موسسه پایاب نیرو ارائه گردد.

تذکر: موسسه پایاب نیرو در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می‌باشد.

شهرام منیری – مدیر عامل موسسه پایاب نیرو