۳۸۹۷ مناقصه – شرکت پالایش نفت بندرعباس – طراحی، خرید، نصب و راه‌اندازی نوسازی سیستم میترینگ

آگهی مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای شماره ۰۰۹/۱۴۰۲ موضوع آگهی: طراحی، خرید، نصب و راه‌اندازی نوسازی سیستم میترینگ فرآورده‌های اصلی شرکت پالایش نفت بندرعباس آخرین‌مهلت اعلام آمادگی و ارسال رزومه پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۲۲/۰۷/۱۴۰۲ برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت WWW.BAORCO.IR و یا خبرگزاری شانا WWW.Shana.ir و WWW.TENDER@NIORDC.IR مراجعه نمایید.  

آگهی مناقصه‌عمومی

دومرحله‌ای

شماره ۰۰۹/۱۴۰۲

موضوع آگهی:

طراحی، خرید، نصب و راه‌اندازی نوسازی سیستم میترینگ

فرآورده‌های اصلی شرکت پالایش نفت بندرعباس

آخرین‌مهلت اعلام آمادگی و ارسال رزومه

پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۲۲/۰۷/۱۴۰۲

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت

WWW.BAORCO.IR و یا خبرگزاری شانا

WWW.Shana.ir و WWW.TENDER@NIORDC.IR مراجعه نمایید.