۳۸۹۷ مناقصه – شرکت پالایش نفت بندرعباس – خرید رزین‌های آنیونی و کاتیونی

آگهی مناقصه‌عمومی با اخذ سپرده درخواست شماره: RHS-0248912 – T17 موضوع آگهی: خرید رزین‌های آنیونی و کاتیونی برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید. روابط‌عمومی و امور بین‌الملل  

آگهی مناقصه‌عمومی

با اخذ سپرده

درخواست شماره: RHS-0248912 – T17

موضوع آگهی:

خرید رزین‌های آنیونی و کاتیونی

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت

WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید.

روابط‌عمومی و امور بین‌الملل