۳۸۹۷ مناقصه – شرکت پالایش نفت بندرعباس – خرید دستگاه آنالیز پرتابل فلزات

آگهی مناقصه‌عمومی با اخذ سپرده درخواست شماره: RHP – ۷۳۰۲۵۱۴۱۵۸ – T 17 موضوع آگهی: خرید دستگاه آنالیز پرتابل فلزات برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید. روابط‌عمومی و امور بین‌الملل  

آگهی مناقصه‌عمومی

با اخذ سپرده

درخواست شماره: RHP – ۷۳۰۲۵۱۴۱۵۸ – T 17

موضوع آگهی:

خرید دستگاه آنالیز پرتابل فلزات

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت

WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید.

روابط‌عمومی و امور بین‌الملل