۳۸۹۷ مناقصه – شركت پتروشيمي خراسان – خرید قطعات کنترل والو فیشر

 شركت پتروشيمي خراسان (سهامي عام) در نظر دارد خرید قطعات کنترل والو فیشر موردنیاز خود را از طریق مناقصه‌عمومی و بر اساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه و منضمات آن، از فروشندگان ذیصلاح تأمین نمايد. لذا بدينوسيله از كليه فروشندگان واجدشرایط دعوت به عمل می‌آورد نسبت به دريافت اسناد مناقصه از طريق مراجعه به سايت […]

 شركت پتروشيمي خراسان (سهامي عام) در نظر دارد خرید قطعات کنترل والو فیشر موردنیاز خود را از طریق مناقصه‌عمومی و بر اساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه و منضمات آن، از فروشندگان ذیصلاح تأمین نمايد. لذا بدينوسيله از كليه فروشندگان واجدشرایط دعوت به عمل می‌آورد نسبت به دريافت اسناد مناقصه از طريق مراجعه به سايت www.khpc.ir اقدام نمايند.

جهت كسب اطلاعات بيشتر تماس با تلفن ۳۱۳۳ -۰۵۸

واحد تدارکات: داخلي ۲۵۴۷ – (۸۸۶۵۶۲۴۳-۰۲۱)

واحد تعمیرات ابزار دقیق: داخلي ۲۳۲۰

واحد پیمان‌ها: داخلي ۲۷۶۰

                             

 روابط‌عمومی شركت پتروشيمي خراسان

 (سهامي عام)