۳۸۹۷ مناقصه – شرکت پالایش نفت بندرعباس – خرید K.S.B CENTRIFGAL PUMP

آگهی مناقصه‌عمومی با اخذ سپرده درخواست شماره: RHS- 9023106 – BA/T33 خرید K.S.B CENTRIFGAL PUMP برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید. روابط عمومی و امور بین الملل  

آگهی مناقصه‌عمومی

با اخذ سپرده

درخواست شماره: RHS- 9023106 – BA/T33

خرید K.S.B CENTRIFGAL PUMP

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت

WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید.

روابط عمومی و امور بین الملل