۳۸۹۷ مناقصه – شركت پتروشيمي نوری – تأمین گازهای آزمایشگاهی

  شركت پتروشيمي نوری – سهامی عام آگهی شناسايی و ارزیابی‌کیفی مناقصه‌گران (یک مرحله‌ای) رديف عنوان شرح ۱ نام و نشاني دستگاه مناقصه‌گزار استـان بوشهر، عسلـویه، شرکـت پتروشیمی نوري، صندوق پستی: ۷۵۳۹۱-۱۱۵ / تلفن‌های تماس: ۴-۳۷۳۲۳۲۵۰-۰۷۷ داخلی ۲۲۵۱-۲۲۵۴ دورنگار: ۳۷۳۲۴۷۷۵-۰۷۷/ سایت اینترنتی: www.nopc.co ۲ موضوع مناقصه تأمین گازهای آزمایشگاهی گرید ۵ هلیم و اکسیژن (با […]

  شركت پتروشيمي نوری – سهامی عام

آگهی شناسايی و ارزیابی‌کیفی مناقصه‌گران (یک مرحله‌ای)

رديف عنوان شرح
۱ نام و نشاني دستگاه مناقصه‌گزار استـان بوشهر، عسلـویه، شرکـت پتروشیمی نوري، صندوق پستی: ۷۵۳۹۱-۱۱۵ / تلفن‌های تماس: ۴-۳۷۳۲۳۲۵۰-۰۷۷ داخلی ۲۲۵۱-۲۲۵۴ دورنگار: ۳۷۳۲۴۷۷۵-۰۷۷/ سایت اینترنتی: www.nopc.co
۲ موضوع مناقصه تأمین گازهای آزمایشگاهی گرید ۵ هلیم و اکسیژن (با سیلندر)
۳ تاريخ، مهلت، نشاني دريافت و تحويل اسناد استعلام كيفي مناقصه‌گران مناقصه‌گران می‌توانند فرم‌های ارزیابی‌کیفی را از طریق مراجعه به سامانه الکترونیکی معاملات شرکت پتروشیمی نوری به  نشانی tender.nopc.co مشاهده یا از طریق سایت اینترنتی شرکت به نشانی www.nopc.co دریافت نموده و بعد از تکمیل آن‌ها به همراه مدارک مربوطه، حداکثر تا ساعت ۱۵:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۶/۰۷/۱۴۰۲ در سامانه گفته‌شده در بالا، بارگذاری و همچنین به‌صورت الکترونیکی به آدرس پست الکترونیکی tec@nopc.co که فقط عنوان و شماره مناقصه و نام شركت متقاضی در قسمت موضوع ایمیل قیدشده باشد؛ ارسال نمایند.
۴ مدت اعتبار پيشنهادها در اسناد مناقصه آورده خواهد شد.
۵ نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه (پس از مرحله ارزیابی‌کیفی و دعوت از مناقصه‌گران احراز صلاحیت شده؛ همراه پیشنهاد قیمت ارائه گردد) به‌صورت ضمانتنامه بانكي معتبر به مبلغ ۱٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال (یک میلیارد و پانصد میلیون ریال) و یا واریز وجه نقد به‌حساب جاری شماره ۲۶۶۱۰۲۶۶۱۰ نزد بانک تجارت شعبه پتروشیمی نوری به‌نام شرکت پتروشیمی نوری
     
شرایط متقاضی:

۱- داشتن شخصیت حقوقي، شماره شناسه ملي و شماره اقتصادي مؤديان مالياتي.

۲- داشتن تجربه و دانش فنی کافی مرتبط با موضوع مناقصه و حسن سابقه درکارهای قبلی.

۳- داشتن توانایی مالی و ارائه ضمانت‌نامه‌های بانکی معتبر.

۴- ارائه سوابق کاری و همچنین مدارک و گواهینامه‌های مرتبط با سیستم‌های مدیریتی متناسب با موضوع مناقصه در صورت وجود.

۵- دارا بودن تأییدیه‌های موردنیاز کسب‌وکار از مراجع ذیصلاح.

۶- ارائه صورتحساب‌هاي مالي حسابرسي شده توسط حسابرسان مستقل مربوط به آخرين سال مالي.

 

۷- تکمیل فرم‌های استعلام ارزیابی‌کیفی و ارسال مدارک مربوط.

شرکت پس از بررسی اسناد و مدارک دریافت شده و ارزيابي توانمندي متقاضيان در چارچوب ضوابط و مقررات، نسبت به توزیع اسناد مناقصه بین شرکت‌های واجدشرایط اقدام خواهد نمود. ارائه مدارک و سوابق مذکور هیچ حقی را برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد. در ضمن به درخواست‌ها و مدارک ارسالی بعد از مدت گفته‌شده ترتیب اثر داده نخواهد شد و سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه آمده است.

 

روابط‌عمومی شرکت پتروشیمی نوری