۳۸۹۷ مناقصه –  یک شرکت نیروگاهی – تامین قطعات یدکی

 «آگهی مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای شماره ۱۲۱۴۰/ب/ص»  یک شرکت نیروگاهی در نظر دارد قطعات یدکی مولد گاز سوز، برند گاسکور موردنیاز خود را از طریق مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای تأمین نماید. کلیه متقاضیان می‌توانند جهت دریافت اسناد مناقصه و اطلاع از شرایط آن، از تاریخ چاپ آگهی لغایت ساعت ۱۶:۰۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۸/۰۷/۱۴۰۲ در ساعات اداری به محل […]

 «آگهی مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای شماره ۱۲۱۴۰/ب/ص»

 یک شرکت نیروگاهی در نظر دارد قطعات یدکی مولد گاز سوز، برند گاسکور موردنیاز خود را از طریق مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای تأمین نماید. کلیه متقاضیان می‌توانند جهت دریافت اسناد مناقصه و اطلاع از شرایط آن، از تاریخ چاپ آگهی لغایت ساعت ۱۶:۰۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۸/۰۷/۱۴۰۲ در ساعات اداری به محل دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان عضدی (آبان) جنوبی، پلاک ۳۲، طبقه دوم، واحد بازرگانی مراجعه نمایند، یا با شماره­ ۰۹۰۲۴۳۵۸۹۵۲ تماس حاصل نمایند.

هزینه خرید اسناد مناقصه: ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال پرداخت از طریق کارتخوان شرکت

سپرده شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی یا موارد مندرج در اسناد مناقصه

آخرین‌مهلت ارسال پاکات: تا ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۲۳/۰۷/۱۴۰۲

تاریخ گشایش پاکات “الف” و”ب”: ساعت ۱۵:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۲۳/۰۷/۱۴۰۲

تاریخ گشایش پاکت “ج”: ساعت ۱۰:۰۰ روز سه‌شنبه مورخ ۲۵/۰۷/۱۴۰۲

جهت حضور در جلسات همراه داشتن معرفی‌نامه رسمی – کارت ملی – مهر شرکت/فروشگاه الزامی است.

مهلت اعتبار پیشنهادات: تا مورخ ۲۵/۰۸/۱۴۰۲

ارائه اصل فیش واریزی و معرفی‌نامه جهت دریافت اسناد الزامی است.