۳۸۹۷ مناقصه – شرکت نقش اول کیفیت – خدمات SSV

آگهی فراخوان فراخوان شناسایی پیمانکاران فعال در حوزه اجرای خدمات SSV پروژه‌های فاز ۹ و USO در کل کشور شرکت نقش اول کیفیت در نظر دارد نسبت به شناسایی پیمانکاران حائز شرایط در حوزه اجرای خدمات SSV پروژه فاز ۹ و پروژه USO در کل کشور اقدام نماید. لذا از شرکت‌های علاقه‌مند به همکاری دعوت […]

آگهی فراخوان

فراخوان شناسایی پیمانکاران فعال در حوزه اجرای خدمات SSV پروژه‌های فاز ۹ و USO
در کل کشور

شرکت نقش اول کیفیت در نظر دارد نسبت به شناسایی پیمانکاران حائز شرایط در حوزه اجرای خدمات SSV پروژه فاز ۹ و پروژه USO در کل کشور اقدام نماید.
لذا از شرکت‌های علاقه‌مند به همکاری دعوت می‌شود، سوابق اجرایی مرتبط در زمینه پروژه مذکور و مدارک ذیل را در سامانه شرکت نقش اول کیفیت به آدرس http://tenders.nak-mci.ir بارگذاری نمایند.
جهت پاسخگویی به سؤالات فنی جناب آقای مهندس مؤمنی با شماره تماس ۰۹۱۲۲۹۸۳۷۱۱ معرفی می‌گردند.

مدارک موردنیاز:
• ارائه اساسنامه و آگهی آخرین تغییرات روزنامه رسمی
• مستندات مربوط به سوابق کاری مرتبط شرکت
• رزومه کاری شرکت

* مهلت ارسال مدارک تا ساعت ۱۷:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۵ مهرماه ۱۴۰۲ میباشد.