معاون وزیر راه‌وشهرسازی مطرح کرد

تأمین منابع صنعت ریلی با تهاتر نفت

معاون وزیر راه‌وشهرسازی، اظهار داشت: زیرساخت‌های خوبی در تأمین منابع مالی در صنعت ریلی از موضوع ماده ١٢ گرفته تا تهاتر نفتی انجام شده است به گزارش مناقصه‌مزایده، میعاد صالحی؛ در حاشیه دهمین نمایشگاه ریلی در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه زیرساخت‌های خوبی در تأمین منابع مالی در صنعت ریلی از موضوع ماده ١٢ گرفته […]

معاون وزیر راه‌وشهرسازی، اظهار داشت: زیرساخت‌های خوبی در تأمین منابع مالی در صنعت ریلی از موضوع ماده ١٢ گرفته تا تهاتر نفتی انجام شده است به گزارش مناقصه‌مزایده، میعاد صالحی؛ در حاشیه دهمین نمایشگاه ریلی در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه زیرساخت‌های خوبی در تأمین منابع مالی در صنعت ریلی از موضوع ماده ١٢ گرفته تا تهاتر نفتی انجام شده است. وی تأکید کرد: در شش ماهه اول امسال در بخش حمل و نقل مسافری رکورد شش ماهه‌های تاریخ حمل و نقل در دهه‌های گذشته زده شد که البته این کافی نیست و به دنبال افزایش کیفیت خدمات هستیم. معاون وزیر راه‌وشهرسازی، گفت: جهش در کیفیت حمل و نقل مسافری از سیاست‌های ما در شرکت راه‌آهن است. صالحی؛ با اشاره به دهمین نمایشگاه ریلی، اظهار داشت: از کشورهای مختلف در این دوره از نمایشگاه حضور دارند و دیپلماسی حمل و نقل باعث شده که امروز شرکت‌های چین و روسیه در دهمین نمایشگاه صنعت ریلی حضور داشته باشند. وی با بیان اینکه حوزه حمل و نقل ریلی حوزه‌ای است که در طول سال‌‌ها مغفول و مظلوم واقع شده، گفت: ابلاغیه و فرمایشات رهبری توجه به حمل و نقل ریلی بوده است و در راستای اجرای فرمایشات رهبری باید بیش از پیش به این حوزه توجه شود.