۳۸۹۸ مناقصه – شرکت پالایش نفت بندرعباس – خرید قطعات جرثقیل TADANO

آگهی مناقصه‌عمومی با اخذ سپرده درخواست شماره: RHS-0243603-T15 موضوع آگهی: خرید قطعات جرثقیل TADANO برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید. روابط‌عمومی و امور بین‌الملل  

آگهی مناقصه‌عمومی

با اخذ سپرده

درخواست شماره: RHS-0243603-T15

موضوع آگهی:

خرید قطعات جرثقیل TADANO

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت

WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید.

روابط‌عمومی و امور بین‌الملل