۳۸۹۸ مناقصه – موسسه عمران ساحل – عملیات غواصی

موسسه عمران ساحل در نظر دارد انجام عملیات غواصی جهت بسترسازی و استقرار کالورت زیر آب دریا به طول ۲۷۰ متر و عمق حداکثر ۱۳ متر مربوط به پروژه احداث آبگیر منطقه گیشاب واقع در چابهار را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. لذا از داوطلبان حائز شرایط شرکت در مناقصه فوق دعوت می‌شود حداکثر […]

موسسه عمران ساحل در نظر دارد انجام عملیات غواصی جهت بسترسازی و استقرار کالورت زیر آب دریا به طول ۲۷۰ متر و عمق حداکثر ۱۳ متر مربوط به پروژه احداث آبگیر منطقه گیشاب واقع در چابهار را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.

لذا از داوطلبان حائز شرایط شرکت در مناقصه فوق دعوت می‌شود حداکثر تا یک هفته پس از تاریخ انتشار آگهی جهت ارائه اسناد و مدارک اعم از: حداقل ۳ نمونه قرارداد مشابه – اساسنامه، آگهی‌های ثبت و تغییرات، اسناد مربوط به توان نیروی انسانی، توان تجهیزاتی، توان مالی، توان مدیریتی، ایمنی و حسن سابقه را به موسسه عمران ساحل، واحد امور قراردادها آقای خزائی به آدرس ایمیل Mh.Khazaei@gmail.com و شماره ثابت ۳۸۵۴۲۸۳۴-۰۲۱ ارسال نمایند لازم به ذکر است اسناد مناقصه پس از بررسی و اخذ صلاحیت فنی لازم به شرکت‌ها ارسال خواهد شد.

ضمناً هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می‌باشد.