۳۸۹۸ مناقصه – شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر – تهیه کلیه مصالح ست گاردریل

  آگهی مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای به همراه ارزیابی‌کیفی و فنی پروژه‌ تهیه کلیه مصالح ست گاردریل سه موج به همراه پایه در محل پروژه تقاطع‌های غیر همسطح جاده شماره ۲ گل گهر با محور سیرجان – شیراز (پل صنعت) شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد، پروژه تهیه کلیه مصالح ست گاردریل […]

 

آگهی مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای به همراه ارزیابی‌کیفی و فنی پروژه‌ تهیه کلیه مصالح ست گاردریل سه موج به همراه پایه در محل پروژه تقاطع‌های غیر همسطح جاده شماره ۲ گل گهر با محور سیرجان شیراز (پل صنعت)

شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد، پروژه تهیه کلیه مصالح ست گاردریل سه موج به همراه پایه در محل پروژه تقاطع‌های غیر همسطح جاده شماره ۲ گل گهر با محور سیرجان – شیراز (پل صنعت) را به شرکت‌های پیمانکاری ذیصلاح واگذار نماید.

لذا از متقاضیان دعوت به عمل می‌آید جهت اخذ اسناد مناقصه از مورخ ۰۸/۰۷/۱۴۰۲ به سایت این شرکت به آدرس www.ggz.ir مراجعه نمایند.

۱- آخرین زمان ارائه پاکت‌ها و پیشنهادات: ساعت ۱۳:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۹/۰۷/۱۴۰۲

۲- شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.

۳- سپرده شرکت در مناقصه: ۳٫۳۷۰٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال

۴- هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می‌باشد.

۵- کلیه مشخصات لازم در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.

۶- محل تحویل اسناد پیشنهادات: سیرجان، کیلومتر ۵۰ جاده محور سیرجان- شیراز، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر ساختمان‌های هلدینگ مستقر بر تپه، بلوک ۵ (دبیرخانه شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر)

۷- تلفن جهت هر نوع هماهنگی: ۰۹۱۳۲۴۵۷۴۰۲ آقای شامحمدی (به‌غیراز ایام تعطیل)

مدیریت حقوقی و قراردادها شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر