۳۹۰۰ مزایده – شرکت پلیمر آریاساسول – فروش اقلام ضایعاتی

مزایده‌عمومی فروش اقلام مازاد و ضایعاتی شرکت پلیمر آریاساسول مزایده شماره ASPC-402/2120/S شرکت پلیمر آریاساسول در نظر دارد اقلام مازاد و ضایعاتی زیر را از طریق مزایده واگذار نماید، لذا بدین‌وسیله از کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی فعال در این زمینه دعوت می­شود تا تاریخ ۱۵/۰۷/۱۴۰۲ با مراجعه به وب‌سایت شرکت به آدرس: http://www.aryasasol.com/ بخش […]

مزایده‌عمومی فروش اقلام مازاد و ضایعاتی شرکت پلیمر آریاساسول

مزایده شماره ASPC-402/2120/S

شرکت پلیمر آریاساسول در نظر دارد اقلام مازاد و ضایعاتی زیر را از طریق مزایده واگذار نماید، لذا بدین‌وسیله از کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی فعال در این زمینه دعوت می­شود تا تاریخ ۱۵/۰۷/۱۴۰۲ با مراجعه به وب‌سایت شرکت به آدرس: http://www.aryasasol.com/ بخش تأمین‌کنندگان (مزایده و مناقصه)، ضمن کسب اطلاعات بیشتر در خصوص شرایط مزایده و دریافت فرم­های مربوط، پس از بازدید از اقلام یادشده (با هماهنگی قبلی)، فرم پیشنهاد قیمت و تضمین شرکت در مزایده را به همراه سایر اسناد و مدارک درخواست شده، در پاکت دربسته با ذکر موضوع و شماره مزایده، به آدرس: استان بوشهر، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (عسلویه)، فاز یک پتروشیمی­ها، شرکت پلیمر آریاساسول، دبیرخانه شرکت پلیمرآریاساسول، کمیسیون معاملات ارسال نمایند.

 

 

شرح واحد مقدار
نرمال پارافین ناخالص کیلوگرم ۹۰۰٫۰۰۰

 

 

تلفن تماس: ۸۵۹۲۲۸۲۲-۰۲۱

امور قراردادها- شرکت پلیمر آریاساسول