دبیر شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور اعلام کرد

تدوین آیین‌نامه شرکت‌های حمل‌ونقل ترکیبی در دستور کار شورای‌عالی ترابری

دبیر شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور، گفت: براساس تأکید و دستور وزیر راه‌وشهرسازی درباره فراهم کردن زمینه قانونی تأسیس و فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل ترکیبی کالا و گسترش فعالیت‌های ترکیبی چندوجهی به‌ویژه ترکیبی دریا- جاده، تدوین این مهم در دستور کار شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور قرار گرفت. به گزارش مناقصه‌مزایده، شهریار افندی‌زاده؛ اظهار داشت: براساس تعاریف معتبر […]

دبیر شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور، گفت: براساس تأکید و دستور وزیر راه‌وشهرسازی درباره فراهم کردن زمینه قانونی تأسیس و فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل ترکیبی کالا و گسترش فعالیت‌های ترکیبی چندوجهی به‌ویژه ترکیبی دریا- جاده، تدوین این مهم در دستور کار شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور قرار گرفت. به گزارش مناقصه‌مزایده، شهریار افندی‌زاده؛ اظهار داشت: براساس تعاریف معتبر بین‌المللی، حمل‌ونقل ترکیبی کالا از نظر حقوقی و عملیاتی عبارت است از حمل‌ کالا تحت قرارداد و مسئولیت واحد یک شرکت از نوع ترکیبی با استفاده از دو یا چند شیوه حمل‌ونقلی نظیر دریایی، جاده‌ای، ریلی و حتی در موارد خاص، هوایی برای کالاهای با ارزش به نحوی که هرکدام از شیوه‌ها بخشی از مسیر از مبدأ اولیه تا مقصد نهایی را پوشش دهند. وی بیان‌ داشت: این شیوه، فقط یک روش عملیاتی و فنی برای ادغام طرق مختلف حمل نیست، بلکه هماهنگ‌کننده روش‌های دریایی، جاده‌ای، ریلی تحت سیستمی واحد است که در آن، بازده مجموع از مجموع بازده تک به تک هریک از شیوه‌های ترکیب شده بیشتر باشد. افندی‌زاده؛ افزود: کشورمان با توجه به بنادر تجاری در جنوب و شمال و شبکه و ناوگان جاده‌ای و ریلی و پروژه‌های عمرانی مربوطه در دست تکمیل و نیز شرکت‌های بزرگ و توانمند حمل‌ونقلی دریایی، جاده‌ای و ریلی، دارای ظرفیت‌ عظیم و بالقوه‌ای برای توسعه حمل‌ونقل ترکیبی است که فعال‌ کردن این ظرفیت در اولویت برنامه‌های وزیر راه‌وشهرسازی قرار دارد.