مدیرکل راه‌وشهرسازی تهران خبر داد

واگذاری زمین رایگان به ۲۵۰۰ خانواده مشمول قانون جوانی جمعیت در تهران

مدیرکل راه‌وشهرسازی استان تهران، از برگزاری آیین اعطای قرارداد واگذاری زمین رایگان به به ۲۵۰۰ خانواده مشمول قانون جمعیت جوانی (طرح پویش پیامبر رحمت) در استان تهران با حضور وزیر راه‌وشهرسازی خبر داد. به گزارش مناقصه‌مزایده، حسین جنتی؛ اظهار داشت: در آستانه میلاد با سعادت پیامبر رحمت(ص) به ۲۵۰۰ خانواده مشمول قانون جوانی جمعیت در […]

مدیرکل راه‌وشهرسازی استان تهران، از برگزاری آیین اعطای قرارداد واگذاری زمین رایگان به به ۲۵۰۰ خانواده مشمول قانون جمعیت جوانی (طرح پویش پیامبر رحمت) در استان تهران با حضور وزیر راه‌وشهرسازی خبر داد. به گزارش مناقصه‌مزایده، حسین جنتی؛ اظهار داشت: در آستانه میلاد با سعادت پیامبر رحمت(ص) به ۲۵۰۰ خانواده مشمول قانون جوانی جمعیت در استان تهران زمین واگذار می‌شود. مدیرکل راه‌وشهرسازی استان تهران، ادامه داد: تعداد قطعات زمین واگذاری شده ۱۰۷۲ قطعه خواهد بود که این قطعات در شهرهای پیشوا، اسلامشهر، رباط‌کریم، فیروزکوه، پاکدشت دماوند و پرند ساماندهی شده است. وی افزود: از ۲۵۰۰ خانواده مشمول در شهرستان‌های: پیشوا ۸۰۰ خانواده، اسلامشهر و رباط‌کریم ۷۲۵ خانواده، فیروزکوه ۴۰۰ خانواده، پاکدشت ۳۰۰ خانواده، دماوند ۳۵ خانواده و پرند ۲۴۰ خانواده زمین دریافت خواهند کرد. جنتی؛ خاطرنشان کرد: آئین اعطای قرارداد واگذاری زمین به خانواده‌های مشمول قانون جمعیت جوانی (طرح پویش پیامبر رحمت) در استان تهران فردا یکشنبه نهم مهرماه با حضور وزیر راه‌وشهرسازی و سایر مسئولان در سالن همایش‌های کتابخانه ملی ایران برگزار می‌شود