رشد ۱۰ درصدی تولید سیمان در سایه تأمین برق

رئیس سندیکای تولیدکنندگان سیمان، گفت: ذخیره ۱۵ میلیون تنی کلینکر یعنی اگر کارخانه‌های سیمان تا ۱۱۵ روز آینده تولید انرژی‌بر‌‌‌ترین محصول خود یعنی کلینکر را متوقف کنند با ذخیره موجود می‌توانند بدون هیچ مسئله‌ای سیمان مورد نیاز بازار را تأمین کنند. به گزارش مناقصه‌مزایده، حمید فرمانی؛ با اشاره به آخرین وضعیت ذخایر کلینکر کارخانه‌های سیمان […]

رئیس سندیکای تولیدکنندگان سیمان، گفت: ذخیره ۱۵ میلیون تنی کلینکر یعنی اگر کارخانه‌های سیمان تا ۱۱۵ روز آینده تولید انرژی‌بر‌‌‌ترین محصول خود یعنی کلینکر را متوقف کنند با ذخیره موجود می‌توانند بدون هیچ مسئله‌ای سیمان مورد نیاز بازار را تأمین کنند. به گزارش مناقصه‌مزایده، حمید فرمانی؛ با اشاره به آخرین وضعیت ذخایر کلینکر کارخانه‌های سیمان کشور، گفت: هم‌اکنون ذخایر کلینکر کارخانه‌های تولید سیمان از ۱۵ میلیون تن فراتر رفته است و ذخیره کافی برای تولید سیمان طی ۱۱۵ روز آینده وجود دارد. رئیس سندیکای تولیدکنندگان سیمان، با اشاره به مفهوم ذخایر کلینکر، گفت: ذخیره ۱۵ میلیون تنی کلینکر یعنی اگر کارخانه‌های سیمان تا ۱۱۵ روز آینده تولید انرژی‌بر‌‌‌ترین محصول خود یعنی کلینکر را متوقف کنند با ذخیره موجود می‌توانند بدون هیچ مسئله‌ای سیمان مورد نیاز بازار را تأمین کنند. وی افزود: در سایه تأمین برق پایدار شش ماهه گذشته نسبت به شش ماه مشابه سال قبل، تولید سیمان و کلینکر کارخانه‌ها در سراسر کشور نه تنها کاهش نداشته بلکه با افزایش ۱۰ درصدی مواجه شده است. فرمانی؛ تأکید کرد: تأمین برق صنایع در تابستان سال‌جاری به بهترین نحو و منطبق بر برنامه‌ریزی انجام شد و جا دارد از همراهی وزارت نیرو در این بخش تشکر کنیم.