۱۸۲۰ مناقصه – شرکت دخانیات ایران- خرید قراصه و اتیکت رولی

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای نوبت دوم شرکت دخانیات ایران در نظر دارد نسبت به خرید (قراصه و اتیکت رولی مجتمع دخانیات اصفهان و ارومیه) و (قراصه رولی مجتمع دخانیات گیلان) از طریق برگزاری دو مناقصه عمومی یک مرحله‌ایاقدام نماید، لذا از کلیه واجدین شرایط که دارای مجوز و گواهی نامه بهره‌برداری از مراجع ذیصلاح و معتبر می‌باشند، دعوت […]

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

نوبت دوم

شرکت دخانیات ایران در نظر دارد نسبت به خرید (قراصه و اتیکت رولی مجتمع دخانیات اصفهان و ارومیه) و (قراصه رولی مجتمع دخانیات گیلان) از طریق برگزاری

دو مناقصه عمومی یک مرحله‌ایاقدام نماید، لذا از کلیه واجدین شرایط که دارای مجوز و گواهی نامه بهره‌برداری از مراجع ذیصلاح و معتبر می‌باشند، دعوت به عمل  

می‌آید از مورخ ۹۴٫۱۲٫۱۰ تا پایان وقت اداری مورخ ۹۴٫۱۲٫۱۷ پس از واریز مبلغ دویست هزار (۲۰۰٫۰۰۰) ریال به حساب جام به شماره ۶۸۷۵۳۵۸۱ به نام شرکت 

دخانیات ایران نزد بانک ملت شعبه سلامت به آدرس تهران- میدان قزوین- خیابان قزوین- ساختمان جنب بنگاه- اداره بازرگانی و تامین- طبقه اول

(واحد مناقصات و قراردادها) شرکت دخانیات ایران مراجعه و اسناد را دریافت نمایند و یا پس از ثبت نام در پایگاه ملی مناقصات و دریافت کد کاربری می‌توانند 

اسناد را به صورت رایگان از آدرس www.iets.mporg.irدریافت نمایند.ضمن اینکه بازگشایی پاکات رأس ساعت ۱۰ صبح مورخ ۹۴٫۱۲٫۲۶ انجام خواهد گرفت.

مدت اعتبار پیشنهادات حداقل سه ماه بوده و نوع تضمین شرکت در مناقصه فوق به صورت وجه نقد و واریز آن به حساب جام به شماره ۶۸۷۵۳۵۸۱ به نام 

شرکت دخانیات ایران نزد بانک ملت شعبه سلامت و یا ارائه ضمانتنامه بانکی با اعتبار سه ماهه می‌باشد.

شایان ذکر است مبلغ تضمین جهت مناقصه قراصه و اتیکت رولی ارومیه و اصفهان مبلغ  ۸۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال و جهت مناقصه قراصه رولی گیلان به 

مبلغ ۴۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می‌باشد.

 (در صورت نیاز با شماره تلفن ۵۱۲۶۱۹۲۷-۵۱۲۶۱۹۲۸  واحد معاملات و قراردادها تماس حاصل فرمائید.)

                مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت دخانیات ایران