۳۹۰۵ مناقصه – شرکت ملی حفاری ایران – تعميرات اساسی و تأمین قطعات یدکی

شناسه: ۱۵۷۴۹۴۵ آگهی مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای به روش معمولی موضوع مناقصه: تعميرات اساسی و تأمین قطعات یدکی ۱۲ دستگاه موتور کاترپیلار مدل C7 مشخصات مناقصه: نام مناقصه‌گزار ردیف شماره فراخوان سامانه ستاد مبلغ برآورد (ریال/یورو) مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (ریال) شرکت ملی حفاری ایران ۱ ۲۰۰۲۰۹۳۹۸۵۰۰۰۷۵۵ برآورد کل هزینه بازسازی قطعات و […]

شناسه: ۱۵۷۴۹۴۵

آگهی مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای به روش معمولی

موضوع مناقصه:

  • تعميرات اساسی و تأمین قطعات یدکی ۱۲ دستگاه موتور کاترپیلار مدل C7
  • مشخصات مناقصه:
نام مناقصه‌گزار ردیف شماره فراخوان سامانه ستاد مبلغ برآورد (ریال/یورو) مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (ریال)
شرکت ملی حفاری ایران ۱ ۲۰۰۲۰۹۳۹۸۵۰۰۰۷۵۵ برآورد کل هزینه بازسازی قطعات و تعمیرات اساسی (ریال)   برآورد تأمین قطعات خارجی (یورو) برآورد تأمین قطعات داخلی (ریال) ۵٫۰۰۸٫۰۰۰٫۰۰۰
۱٫۶۰۴٫۴۰۰٫۰۰۰   ۲۴۰٫۰۰۰ ******
     
 
  روش ارزیابی ۱-     بر اساس حداقل امتیاز (۵۰) مربوط به معیارهای موجود در استعلام‌های ارزیابی که توسط متقاضیان شرکت در مناقصه تکمیل می‌شود، انجام می‌گردد.  
 
  • نحوه دریافت/ تحویل اسناد مناقصه:
دریافت و تحویل اسناد تاریخ شروع و پایان دریافت اسناد از مورخ ۱۷/۰۷/۱۴۰۲ لغایت ۲۹/۰۷/۱۴۰۲
تاریخ شروع و پایان تحویل استعلام‌های ارزیابی‌کیفی از مورخ ۳۰/۰۷/۱۴۰۲ لغایت ۱۶/ ۰۸/ ۱۴۰۲
آدرس مناقصه‌گزار جهت دریافت اطلاعات آدرس، اهواز، بلوار پاسداران، بالاتر از میدان فرودگاه، شرکت ملی حفاری ایران، ساختمان پایگاه عملیاتی، طبقه اول، پارت A، اداره قراردادها

شماره تلفن کارشناس پرونده: ۴۶۶۵۸ ۳۴۱-۰۶۱

  • تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار):
مبلغ تضمین  
انواع تضامین قابل‌قبول ü   ضمانتنامه های مطابق آئین‌نامه تضمین معاملات دولتی به شماره ۱۲۳۴۰۲/ ۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۴ و اصلاحات بعدی آن.

ü   اصل فیش واریز وجه نقد به‌حساب شماره ۴۰۰۱۱۱۴۰۰۶۳۷۶۶۳۶ و شماره شبا ۳۵۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۱۱۴۰۰۶۳۷۶۶۳۶ IR نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان تمرکز وجوه سپرده شرکت ملی حفاری ایران

مدت اعتبار پیشنهاد/ تضمین ۹۰روز (برای یک بار در سقف مدت اعتبار اولیه قابل تمدید باشد)

 

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد مناقصه و گشایش پاکات پیشنهادی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام می‌شود.

 

  • کانال‌های اطلاع‌رسانی شرکت ملی حفاری ایران

www.nidc.ir                                         http://sapp.ir/nidc_pr