۴ بحران بزرگ اقتصادی ایران به روایت وزیر راه و شهرسازی

  وزیر راه و شهرسازی «بدهی‌های دولت، دارایی‌های سمی بانک‌ها، تأمین رفاه مردم و نظام بنگاهداری» را ۴ بحران بزرگ اقتصاد ملی ایران اعلام کرد. به گزارش ایرنا، عباس آخوندی در پنجمین همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید افزود: براساس آخرین آمارهای ارایه شده، بدهی مستقیم دولت به یک تریلیون و ۹۶۰ هزار […]

 

وزیر راه و شهرسازی «بدهی‌های دولت، دارایی‌های سمی بانک‌ها، تأمین رفاه مردم و نظام بنگاهداری» را ۴ بحران بزرگ اقتصاد ملی ایران اعلام کرد.

به گزارش ایرنا، عباس آخوندی در پنجمین همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید افزود: براساس آخرین آمارهای ارایه شده، بدهی مستقیم دولت به یک تریلیون و ۹۶۰ هزار ریال (۱۹۶ هزار میلیارد تومان) رسیده و بدهی شرکت‌های دولتی نیز هم اکنون یک تریلیون و ۸۴۰ میلیارد ریال (۱۸۴ هزار میلیارد تومان) است.

وی گفت: با احتساب بدهی یک تریلیون و ۶۰۰ هزار میلیارد ریالی (۱۶۰ هزار میلیارد تومانی) شرکت نفت، مجموع بدهی‌های دولت به بیش از ۵ تریلیون و ۴۰۰ هزار میلیارد ریال (۵۴۰ هزار میلیارد تومان) می‌رسد که برابر با ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی ایران است.

وزیر راه با بیان این‌که راهکارهای زیادی برای کاهش بدهی‌های دولت ارایه می‌شود، افزود: انتشار اوراق صکوک به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد ریال و انتشار اسناد خزانه ۵۰ هزار میلیارد ریالی به همراه انتشار اسناد تسویه، راه‌حل مناسبی برای کاهش بدهی‌های دولت نیست.

 

آخوندی با بیان این‌که در شرایط افزایش بدهی‌های دولت، بحران بدهی وضع بدی را برای بستانکاران به وجود نمی‌آورد، افزود: در این شرایط به غیر از پیمانکاران، طلبکاران دولت وضعیت مناسبی پیدا می‌کنند.