وزیر کار خبر داد:خبرهای خوب برای کارگران در سال آینده

  علی ربیعی با بیان این‌که سفره‌های کارگری نباید از تورم کم‌تر باشد پیش‌بینی کرد سال آینده با خبرهای خوبی برای کارگران همراه باشد. به گزارش ایسنا، وزیر کار گفت: عیدی ما به ‌کارگران این است که آن‌ها را سر کار بیاوریم و نیروهای کار جدید اضافه کنیم. وی افزود: شورای عالی اشتغال کمیته‌ای دائمی […]

 

علی ربیعی با بیان این‌که سفره‌های کارگری نباید از تورم کم‌تر باشد پیش‌بینی کرد سال آینده با خبرهای خوبی برای کارگران همراه باشد.

به گزارش ایسنا، وزیر کار گفت: عیدی ما به ‌کارگران این است که آن‌ها را سر کار بیاوریم و نیروهای کار جدید اضافه کنیم.

وی افزود: شورای عالی اشتغال کمیته‌ای دائمی را ذیل شورا پیش‌بینی کرده که مسأله بیکاری و اشتغال را حل کند و فکر می‌کنم که برای کارگران در سال آینده خبرهای خوبی داشته باشیم.

وزیر کار ادامه داد: انتخابات نشان داد جریان خواسته‌های کارگری اهمیت فراوانی دارد و در چند استان نمایندگان کارگری رای خوبی گرفتند.

 

به اعتقاد وی، کارگران اگر سازمان یافته‌تر عمل می‌کردند، نمایندگان کارگری بیش‌تری به مجلس می‌فرستادند.