معاون قوه قضاییه:فضای شفاف قانونی به جذب سرمایه‌گذاری خارجی کمک می‌کند

  محمد‌باقر الفت تأکید ‌کرد‌: فضای شفاف قانونی به جذب سرمایه‌گذاری خارجی کمک می‌کند. معاون اجتماعی ‌و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با تشریح نظام داوری اختیاری بر اهمیت ارتقای اعتماد اجتماعی برای افزایش سرمایه‌گذاری تأکید کرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما الفت با اشاره به تجربه کشور‌های توسعه یافته در امر رشد […]

 

محمد‌باقر الفت تأکید ‌کرد‌: فضای شفاف قانونی به جذب سرمایه‌گذاری خارجی کمک می‌کند.

معاون اجتماعی ‌و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با تشریح نظام داوری اختیاری بر اهمیت ارتقای اعتماد اجتماعی برای افزایش سرمایه‌گذاری تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما الفت با اشاره به تجربه کشور‌های توسعه یافته در امر رشد اقتصادی گفت: برای توسعه اقتصاد، استفاده از سرمایه‌های خرد مردم توسط دولت‌‌ها به عنوان یک اصل مورد توجه است و کشورهای توسعه یافته با استفاده از این فرایند و با اتکا به سرمایه‌های خرد و کوچک مردم، رشد اقتصادی را رقم می‌زنند و ما نیز باید به این سمت حرکت کنیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری ادامه ‌داد: مردم برای دارایی‌های خود برنامه روشنی ندارند و معمولاً سرمایه آن‌‌ها به صورت سپرده‌گذاری در بانک مورد استفاده قرار می‌گیرد در حالی‌که این سرمایه‌ها باید به سمت صنعت و تجارت و کشاورزی حرکت کند.

الفت با طرح این سؤال که چرا سرمایه‌های کشور به سمت بازار سرمایه و بخش تولید حرکت نمی‌کند‌، بیان‌ داشت: در این خصوص باید از مباحث فرهنگی شروع کنیم و در کشور ما مسأله مشارکت به سختی قابل قبول است. اگر به تاریخ شرکت‌های مدنی ‌و تجاری رجوع شود خواهیم دید اصولاً مفهوم مشارکت به دلایل فرهنگی به سختی مورد پذیرش است. جامعه ایرانی، فرهنگ کار مشارکتی را ندارد و نمی‌پذیرد.

وی افزود: ابتدا باید کار فرهنگی شود و به مردم آموخت که می‌توان از فعالیت در بازار سرمایه به سود دست یافت و باید به جامعه و سرمایه‌گذاران خرد آموزش داد و تلاش شود سطح آگاهی مردم در این حوزه افزایش یابد.

معاون اجتماعی ‌و پیشگیری از وقوع جرم با اشاره به عملکرد بازار سرمایه تأکید ‌کرد: برای توفیق بازار سرمایه اقدامات فرهنگی و آگاهی عمومی باید در دستور کار قرار گیرد. سیاست‌گذاران کشور به این نتیجه رسیده‌اند که شرکت‌های تجاری و بازار بورس ضرورت اقتصادی کشور است و نهاد آن باید ایجاد شود، اما مردم هنوز نهاد‌های جدید مورد انتظار را شناسایی نکرده‌اند و اطلاعات بسیار کمی در این مورد دارند.

در ادامه الفت به تشریح داوری اختیاری پرداخت و بیان‌ کرد: بحث مهم بعدی اعتماد و اطمینان مردم است‌، وجود اعتماد در میان تمام شئون ضروری است و باید در تمام شریان تجاری اعتماد و اطمینان جاری باشد و وجود نهادهایی مثل داوری اختیاری می‌تواند آن اطمینان و اعتماد را ایجاد کند.

وی افزود: در قدم اول لازم است داور مقبول و مورد پذیرش مردم باشد و دوم آن‌که حاکمیت آرای نهاد داوری اختیاری را به رسمیت بشناسد و فرایند اجرای آن را ضمانت کند.

معاون اجتماعی‌ و پیشگیری ادامه ‌داد: در معاونت اجتماعی ‌و پیشگیری این تفکر وجود دارد که داوری اختیاری جا افتاده و مردم به سمت آن حرکت کنند. اگر قرار باشد در بورس این داوری اجرایی شود باید جاذبه داشته باشد و مردم با میل و رغبت به این داوری مراجعه کنند.

الفت با اشاره به ضرورت سرعت و اجرای احکام تأکید ‌کرد: اگر داوری نتواند در زمان کوتاه آرای لازم را صادر کند رغبت لازم به وجود نخواهد آمد. سرعت در صدور و اجرای احکام تا‌کنون با مشکلاتی روبه‌رو بوده است و حکم باید با سرعت زیاد صادر و اجرا شود.

وی افزود: خواسته مردم تنها رسیدگی و گرفتن حکم نیست، خواسته آن‌‌ها اجرای احکام در اسرع وقت است.

معاون اجتماعی و پیشگیری تصریح‌ کرد: تلاش می‌شود در خصوص داوری به ویژه داوری اختیاری ‌و خصوصی، مجموعه قضایی کشور و معاونت اجتماعی و پیشگیری وقوع جرم، همکاری بیش از پیش با سازمان بورس داشته باشد.

 

در پایان الفت با تأکید بر اهمیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی بیان ‌کرد: اگر بخواهیم سرمایه‌گذاری خارجی به سمت بازار داخلی وارد شود ابتدا باید وضعیت سرمایه‌گذاری داخلی از منظر قانونی شفاف ‌و روشن باشد و بی‌شک در فضای مبهم قانونی سرمایه‌گذاری خارجی صورت نخواهد گرفت.