۳۹۲۶ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پرند – کارگزار جهت برون‌سپاری بخشی از خدمات قابل‌ارائه به متقاضیان مسکن مهر

تجدید آگهي مناقصه‌عمومی (همراه با ارزیابی‌کیفی) شماره ۱-۸ شرکت عمران شهر جدید پرند، به آدرس: كيلومتر ۳۰ اتوبان تهران ـ ساوه، فاز چهار، روبروی درمانگاه سلام در نظر دارد نسبت به انتخاب کارگزار جهت برون‌سپاری بخشی از خدمات قابل‌ارائه به متقاضیان مسکن مهر، حسب مشخصات ذیل به شرکت­های واجدِشرایط که توانایی انجام کار را داشته […]

تجدید آگهي مناقصه‌عمومی (همراه با ارزیابی‌کیفی)

شماره ۱-۸

شرکت عمران شهر جدید پرند، به آدرس: كيلومتر ۳۰ اتوبان تهران ـ ساوه، فاز چهار، روبروی درمانگاه سلام در نظر دارد نسبت به انتخاب کارگزار جهت برون‌سپاری بخشی از خدمات قابل‌ارائه به متقاضیان مسکن مهر، حسب مشخصات ذیل به شرکت­های واجدِشرایط که توانایی انجام کار را داشته و دارای گواهی صلاحیت پیمانکاری از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (رتبه ۶) و همچنین گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره، (حداقل پایه ۳ تخصص ساختمان از گروه شهرسازی و معماری) از سازمان برنامه‌وبودجه کشور ‌باشند را به شماره سیستمی ۲۰۰۲۰۰۱۰۷۷۰۰۰۰۲۵ از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی، واگذار نماید:.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از مرحله دریافت ارزیابی‌کیفی و اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه‌گران و گشایش پاکت‌ها اعلام به برنده و غیره از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم به ذکر است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت در سامانه مذکور، نسبت به ثبت‌نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی در سامانه یادشده جهت شرکت در مناقصه اقدام نمایند.

جمع كل برآورد: ۵۸٫۸۸۳٫۹۲۱٫۱۵۰ ریال

نوع مناقصه: عمومی یک مرحله‌اي (با ارزیابی‌کیفی)

نوع و تضمين شركت در مناقصه: ضمانتنامه بانكي به مبلغ ۲٫۹۴۴٫۱۹۶٫۰۵۸ ریال حسب بخشنامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۲۲/۰۹/۹۴ و همچنین اصلاحیه آن به شماره ۵۲۱۱/ت ۵۷۵۹۲ هـ مورخ ۲۲/۰۱/۱۴۰۰ هيأت محترم وزيران كه در مشخصات مناقصه قید گردیده است.

الف )چاپ آگهی نوبت اول در روزنامه ایران و مناقصه مزایده مورخ ۰۹/۰۸/۱۴۰۲ و چاپ آگهی نوبت دوم در روزنامه ایرانمورخ ۱۰۰/۰۸/۱۴۰ میی‌باشد

ب) مهلت دریافت اسناد ارزیابی‌کیفی و مناقصه برای متقاضیان واجدشرایط، روز سه‌شنبه مورخ ۰۹/۰۸/۱۴۰۲ تا روز دوشنبه مورخ ۱۵/۰۸/۱۴۰۲ از سامانه مذکور می‌باشد.

پ ) آخرین‌مهلت ثبت‌اسناد مذکور در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ساعت ۱۵:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۰۱/۰۹/۱۴۰۲ باشد.

ت) آخرین‌مهلت ارسال اصل پاکت الف (تضمین) به‌صورت لاک و مهرشده تا ساعت ۱۵:۳۰ ظهر روز چهارشنبه مورخ ۰۱/۰۹/۱۴۰۲ به دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید پرند الزامی می‌باشد. (در صورت عدم ارائه اصل پاکت الف (تضمین)، پاکات ب و ج گشایش نمی­گردد)

ث) تاريخ گشایش پيشنهادها: مورخ ۰۸/۰۹/۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۰۰ صبح (اتاق جلسات)

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر، متقاضیان می‌توانند با تلفن ۵-۵۶۷۹۰۰۵۱-۰۲۱ با داخلی ۲۱۶ بابت مسائل فنی با آقای خاتمی تماس حاصل نمایید.

توجه ۱: مناقصه­گران شرکت­کننده در مناقصه فوق می­توانند به‌صورت پیمانکار – مشاور (جوینت ونچر) شرکت نمایند.

توجه ۲: با توجه به اینکه ماهیت اصلی کار در قالب قرارداد خدماتی می‌باشد لذا انعقاد قرارداد با شرکت پیمانکاری دارای صلاحیت خدمات عمومی صورت می‌پذیرد و حضور مهندسین مشاور به‌صورت جوینت به‌منظور کنترل مضاعف امور مربوطه در نظر گرفته می‌شود.

توجه ۳: امضای الکترونیکی اسناد ارزیابی کیفی و پیشنهاد پاکت‌های (ب) و (ج) الزامی می‌باشد.

 

شرکت عمران شهر جدید پرند