۳۹۲۶ مزایده – شرکت پلیمر آریاساسول – فروش اقلام خوابگاهی

مزایده‌عمومی فروش اقلام خوابگاهی ضایعاتی شرکت پلیمر آریاساسول مزایده شماره ASPC-402/2126/S شرکت پلیمر آریاساسول در نظر دارد اقلام خوابگاهی ضایعاتی (شامل کولر اسپلیت و پنجره­ای، یخچال، لباسشویی، آبگرمکن و ….) را از طریق مزایده واگذار نماید، لذا بدین‌وسیله از کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی فعال در این زمینه دعوت می­شود تا یک هفته پس از […]

مزایده‌عمومی فروش اقلام خوابگاهی ضایعاتی شرکت پلیمر آریاساسول

مزایده شماره ASPC-402/2126/S

شرکت پلیمر آریاساسول در نظر دارد اقلام خوابگاهی ضایعاتی (شامل کولر اسپلیت و پنجره­ای، یخچال، لباسشویی، آبگرمکن و ….) را از طریق مزایده واگذار نماید، لذا بدین‌وسیله از کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی فعال در این زمینه دعوت می­شود تا یک هفته پس از چاپ این آگهی با مراجعه به وب‌سایت شرکت به آدرس: http://www.aryasasol.com/ بخش تأمین‌کنندگان (مزایده و مناقصه)، ضمن کسب اطلاعات بیشتر در خصوص شرایط مزایده و دریافت فرم­های مربوط به همراه لیست کامل اقلام، پس از بازدید از اقلام یادشده (با هماهنگی قبلی)، فرم پیشنهاد قیمت و تضمین شرکت در مزایده را به همراه سایر اسناد و مدارک درخواست شده، در پاکت دربسته با ذکر موضوع و شماره مزایده، به آدرس: استان بوشهر، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (عسلویه)، فاز یک پتروشیمی­ها، شرکت پلیمر آریاساسول، دبیرخانه شرکت پلیمرآریاساسول، کمیسیون معاملات ارسال نمایند.

تلفن تماس: ۸۵۹۲۲۸۲۲-۰۲۱ و ۸۵۹۲۲۹۱۶-۰۲۱

واحد قراردادها- شرکت پلیمر آریاساسول