۳۹۲۷ مزایده – موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي – فروش زمین گلستان

آگهي مزایده شماره ۲۸/۱۴۰۲ موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي در نظر دارد فروش زمین گلستان واقع در مشهد را از طريق مزایده به اشخاص حقیقی یا حقوقی با شرایط ذیل برگزار نماید. ۱-آدرس مزایده گزار و محل برگزاري مزایده: استان البرز، کرج، حصارک، سه‌راه پست خانه، موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی، دفتر […]

آگهي مزایده شماره ۲۸/۱۴۰۲

موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي در نظر دارد فروش زمین گلستان واقع در مشهد را از طريق مزایده به اشخاص حقیقی یا حقوقی با شرایط ذیل برگزار نماید.

۱-آدرس مزایده گزار و محل برگزاري مزایده: استان البرز، کرج، حصارک، سه‌راه پست خانه، موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی، دفتر معاونت برنامه‌ریزی و پشتیبانی می‌باشد.

۲-شماره تلفن موسسه: ۳۴۵۷۰۰۳۸ الی ۴۶ و ۳۵۵۵۲۱۹۴ -۰۲۶ داخلی ۳۴۱۱

۳-موضوع مزایده: فروش زمین گلستان مشهد

۴-تضمين شركت در مزایده به‌صورت ضمانتنامه بانكي يا چک‌بانکی تضمین‌شده به مبلغ ۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می‌باشد.

 ۵- مهلت دریافت اسناد مزایده از سایت موسسه: از زمان انتشار در روزنامه (مناقصه و مزایده و روزنامه خراسان) لغایت مورخ ۱۵/۰۸/۱۴۰۲ تا پایان وقت اداری می‌باشد.

۶-مهلت تحویل اسناد مزایده به دبیرخانه کمیسیون معاملات: از مورخ ۰۷/۰۸/۱۴۰۲ ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۵:۴۵ لغایت مورخ ۱۷/۰۸/ ۱۴۰۲ به غیر از روزهای تعطیل (پنج‌شنبه و جمعه) می‌باشد.

۷-زمان گشایش پاکت مزایده: ساعت ۱۱:۰۰ صبح مورخ ۲۱/۰۸/۱۴۰۲ می‌باشد.

 تبصره: پیشنهاد قیمت برای زمین مذکور به‌صورت مجزا در پاکت «ج» قرارداده شود.

۸-قیمت پایه مزایده ۲٫۵۷۹٫۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریا ل اعلام می‌گردد.

۹ساير اطلاعات و جزئيات در اسناد مزایده موجود می‌باشد.

https://www.rvsri.ac.ir/resources/auction 10- اسناد را از سایت موسسه به آدرس

دریافت و پس از تائید و مهر کلیه صفحات پیش‌نویس قرارداد، به مدیریت بازرگانی موسسه تحقيقات واكسن و سرم‌سازی رازي (امور قراردادها و پیمان‌ها) واقع در: کرج، حصارک، خیابان شهيد بهشتی یا به شعبه موسسه رازی در مشهد مقدس به آدرس: مشهد، خیابان احمدآباد، بین خیابان ابونصر و بابک، موسسه تحقيقات واكسن و سرم‌سازی رازي شعبه شمال شرق مشهد (به امور اداری) تحویل نمایید و در صورت عدم ارسال آن، کمیسیون معاملات در تائید و یا عدم تایید آن مختار خواهد بود.