خانه‌هایی در دل طبیعت

خانه‌هایی در دل طبیعت در این زندگی ماشینی مفهوم خانه نیز هر روز از تصورات گذشته فاصله گرفته و جای خود را به سازه های بلندمرتبه می دهند. حال باید این پرسش را مطرح کرد: آیا خانه در چنین وضعیتی همان نزدیکی مفهومی خود را به واژه آرامش حفظ کرده است؟! به گزارش  زیست نیوز […]

خانه‌هایی در دل طبیعت

در این زندگی ماشینی مفهوم خانه نیز هر روز از تصورات گذشته فاصله گرفته و جای خود را به سازه های بلندمرتبه می دهند. حال باید این پرسش را مطرح کرد: آیا خانه در چنین وضعیتی همان نزدیکی مفهومی خود را به واژه آرامش حفظ کرده است؟!

به گزارش  زیست نیوز آلودگی هوا، ترافیک در کنار سایر گرفتاری های زندگی شهرهای شلوغ؛ دستیابی به آرامش را برای انسان به یک آرزو مبدل کرده است. در این زندگی ماشینی مفهوم خانه نیز هر روز از تصورات گذشته فاصله گرفته و جای خود را به سازه های بلندمرتبه می دهند. حال باید این پرسش را مطرح کرد: آیا خانه در چنین وضعیتی همان نزدیکی مفهومی خود را به واژه آرامش حفظ کرده است؟

 

پیش از آن‌که در انتظار پاسخی برای این پرسش باشیم تصاویری را تقدیم حضورتان خواهیم کرد که در رابطه با آنها قطعاً خانه یعنی آرامش. خانه‌هایی رویایی در آرامش و زیبایی طبیعت که بیش‌تر شبیه رویا هستند تا واقعیت. هر چند هنوز هم گروهی زندگی در پیشرفت و تکنولوژی شهری را ترجیح می دهند و تبعات آن‌را نیز به جان می‌خرند.