۸۰۰ اولویت علم و فناوری برای ۵ سال آینده کشور تعیین شد

یک مقام مسؤول خبر داد ۸۰۰ اولویت علم و فناوری برای ۵ سال آینده کشور تعیین شد دبیر کمیسیون تدوین و هماهنگی سیاست کلی علم و فناوری شورای عتف گفت: در کمیسیون‌های تخصصی شورای عتف اولویت‌ها و سیاست‌های علم و فناوری کشور تعیین شده و برای تصویب به شورای عتف ارایه خواهد شد. به گزارش […]

یک مقام مسؤول خبر داد

۸۰۰ اولویت علم و فناوری برای ۵ سال آینده کشور تعیین شد

دبیر کمیسیون تدوین و هماهنگی سیاست کلی علم و فناوری شورای عتف گفت: در کمیسیون‌های تخصصی شورای عتف اولویت‌ها و سیاست‌های علم و فناوری کشور تعیین شده و برای تصویب به شورای عتف ارایه خواهد شد.

به گزارش مهر، فرهنگ‌فصیحی در یکصدوچهل‌وهشتمین جلسه کمیسیون‌های دائمی شورای عتف در جمع خبرنگاران گفت: ۱۱ کمیسیون تخصصی شورای عتف فهرست ۸۰۰ عنوان سیاست‌ها و اولویت‌های علم و فناوری کشور را احصا کرده‌اند و قرار است برای تصویب از بین این فهرست در شورای عالی عتف تصمیم‌گیری شود.

وی افزود: زمان سیاست‌ها و اولویت‌های علم و فناوری کشور امسال به اتمام می‌رسد و فهرست جدید قرار است مطابق با برنامه ششم توسعه و برای ۵ سال تدوین و تصویب شود.

دبیر کمیسیون تدوین و هماهنگی سیاست کلی علم و فناوری شورای عتف، خاطرنشان کرد: در گذشته این فهرست برای زمان دو ساله تدوین و تصویب می‌شد.

فصیحی اظهار داشت: در سال جاری و برای تعیین فهرست جدید روش‌های علمی‌تر و دقیق‌تری مورد توجه قرار گرفته بنابراین پیش‌بینی می‌کنیم این فهرست بتواند بخش علم و فناوری برنامه ششم توسعه را پشتیبانی کند.

اصلاح آیین‌نامه راه‌اندازی مناطق ویژه علم و فناوری

وی گفت: در جلسه کمیسیون‌های دائمی شورای عتف موضوع اصلاح آیین‌نامه تأسیس و توسعه مناطق ویژه علم و فناوری بررسی شد و قرار است در جلسه آینده شورای عتف این اصلاحات تصویب شود.

دبیر کمیسیون تدوین و هماهنگی سیاست کلی علم و فناوری شورای عتف عنوان کرد: این آیین‌نامه در سال ۸۹ با اصلاحاتی در دولت تصویب شد اما با توجه به این‌که چند سالی از تصویب آن می‌گذرد، مجدداً نیازمند اصلاح و بازنگری بود.

وی افزود: قرار است در ۵ استان کشور مناطق ویژه علم و فناوری راه‌اندازی شود.

دبیر کمیسیون تدوین و هماهنگی سیاست کلی علم و فناوری شورای عتف گفت: در مناطق مختلف کشور مجموعه‌ای از امکانات علمی و تکنولوژی پراکنده است و مناطق ویژه می‌توانند این امکانات را شناسایی و به نیازهای استان پیوند زند.

فصیحی عنوان کرد: در واقع سازمان‌های عامل این مناطق نقش تسهیلگر را خواهند داشت و اگر در این مناطق مشوق‌هایی مانند معافیت‌های مالیاتی نیاز باشد سازمان عامل می‌تواند در این راستا فعالیت کند.

وی تأکید کرد: با توجه به این‌که سازمان عامل این مناطق به عنوان یک نهاد غیردولتی به شمار می‌رود، بنابراین پیشنهاد شده است که در ۵ سال اول فعالیت این مناطق استانداری‌ها از منابع استانی و ملی هزینه این سازمان را تأمین کنند و پس از ۵ سال سازمان‌های عامل بتوانند سازوکار تأمین منابع را برای خود تعیین کنند که این موضوع باید به تصویب شورای عالی عتف و در نهایت هیأت دولت برسد.

تدوین شاخص‌های رصد علم و فناوری کشور

دبیر کمیسیون تدوین و هماهنگی سیاست کلی علم و فناوری شورای عتف افزود: در دبیرخانه شورای عتف شاخص‌های جامع برای رصد نظام علم و فناوری کشور تدوین شده که این شاخص‌ها می‌تواند زمینه مقایسه را برای سیاست گذاران در آینده ایجاد کند.

فصیحی اظهار داشت: در حال حاضر برخی از شاخص‌هایی که علم و فناوری کشور با آنها سنجیده می‌شود، مربوط به دیگر کشورهاست و با امکانات و زیرساخت‌های کشور تطابق ندارد بنابراین در دبیرخانه شورای عتف اقدام به تدوین شاخص رصد نظام علم و فناوری پرداختیم.

 

وی عنوان کرد: این شاخص‌ها براساس مدل‌های دنیا و الزامات داخلی و بومی کشور طراحی و تدوین شده است.