درآمد باد آورده و رکود خود آورده!

درآمد باد آورده و رکود خود آورده!     نمی‌دانم هنوز زود است یا کم‌کم وقتش رسیده است که حضرات متولی اقتصاد و برنامه‌ریزی، کلاه خود را قاضی فرمایند و با خودشان کمی تا قسمتی هم که شده، رو راست باشند و من باب دلخوشی صنعتگر و تولیدکننده و کاسب حبیب خدا، بفرمایند که آیا درآمد […]

درآمد باد آورده و رکود خود آورده!

    نمی‌دانم هنوز زود است یا کم‌کم وقتش رسیده است که حضرات متولی اقتصاد و برنامه‌ریزی، کلاه خود را قاضی فرمایند و با خودشان کمی تا قسمتی هم که شده، رو راست باشند و من باب دلخوشی صنعتگر و تولیدکننده و کاسب حبیب خدا، بفرمایند که آیا درآمد باد آورده مالیات بر ارزش‌افزوده را دوست دارند یا رکود زبان‌نفهم کنگر خورده لنگر انداخته را!

    ما که بخیل نیستیم، تمام حمایت‌ها و مقررات و مالیات‌های کشورهای غربی و غرب زده، همه را یک‌جا گذاشتید کنار و عدل چسبیدید به این چاه نفت ارزش‌افزوده، انگار قرار هم نیست که این وسط بده‌بستانی هم انجام پذیرد و اگر قرار است ملت چیزی بدهند، به‌جایش حمایتی، تسهیل بازاری، رونقی، ممنوعیت وارداتی، چیزی دریافت نمایند. همان‌طور که عرض کردم، ما که چشممان به دنبال لقمه نان ۳۰ هزار میلیاردی شما نیست ولی بالاغیرتاً این وسط حواستان لااقل به سود و درآمد خودتان هم باشد!

    بالاخره این رکود جا خوش کرده در دیارمان خیلی بیشتر از آن مالیات چرب و شیرین، برایتان خرج تراشیده و خواهد تراشید حالا اگر هم اهل سرکه نقد هستید و هم‌‌، دلتان هوس حلوای نسیه کرده است، همتی کنید و یا این فتیله را کمی پایین بکشید و یا به تکالیف حمایتی خود عمل کنید.

    از من هوشنگ می‌شنوید؛ راه دوری نمی‌رود از این به آن جیب است و این وسط تکانکی هم به بازار و کسب و کار داده می‌شود تا اینقدر جریمه دیرکرد و معوقات و کسادی و تعطیلی و بیکاری، خلق‌ا… را در گوشه رینگ گیر نیندازد و هوک و آپرکات روانه کسب و کار و دل خونشان نکند!

    شما تکلیف واردات و جرایم دیرکرد بانکی و مالیاتی و بیمه‌ای و ایضاً لفت‌ولیس برخی مفت‌خورهای چسبیده به رگ گردن مردم را همچین زبر و خشن معلوم بفرمایید، صنعتگر و تولیدکننده، آن ارزش‌افزوده را بر چشم می‌گذارد و خدمت جنابتان تقدیم می‌کند و این وسط هم بساط یک عده دلال نسبتاً محترم به ظاهر شرکت رسمی ثبتی، که فاکتور و گزارش و ریز و واریز بانکی صوری ترتیب می‌دهند و آن ۹ درصد عزیز کرده را لوطی خور می‌کنند هم جمع می‌شود و شما هم به صددرصد و یا یک هوا بیشتر از پیش‌بینی بودجه‌ای تان خواهید رسید.

 

   هوشنگ خان