هفته طلایی بازار اول فرابورس ایران

هفته طلایی بازار اول فرابورس ایران   نقل و انتقال یک‌هزار و ۲۹۲ میلیون ورقه بهادار در ۷۰ هزار دفعه به ارزش ۸ هزار و ۱۷ میلیارد ریال، ماحصل معاملات انجام شده در بازارهای فرابورس ایران طی هفته گذشته بود. به گزارش مناقصه‌مزایده از فرابورس، در هفته معاملاتی منتهی به ۳ آذرماه در حالی حجم […]

هفته طلایی بازار اول فرابورس ایران

 

نقل و انتقال یک‌هزار و ۲۹۲ میلیون ورقه بهادار در ۷۰ هزار دفعه به ارزش ۸ هزار و ۱۷ میلیارد ریال، ماحصل معاملات انجام شده در بازارهای فرابورس ایران طی هفته گذشته بود. به گزارش مناقصه‌مزایده از فرابورس، در هفته معاملاتی منتهی به ۳ آذرماه در حالی حجم معاملات فرابورس نسبت به هفته ماقبل با رشد ۳۸ درصدی همراه شد که ارزش و تعداد دفعات آن افت بیش از ۱۳ درصدی را تجربه کرد. در میان بازارهای فرابورس نیز بازار اول با رشد ۲۸۰ درصدی حجم و ۴۰۶ درصدی ارزش معاملات، بهترین عملکرد هفتگی را در میان بازارهای فرابورس تجربه کرد.