تورم بخش کشاورزی به ۸ درصد رسید

بر اساس گزارش مرکز آمار تورم بخش کشاورزی به ۸ درصد رسید شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی در تابستان امسال به ۲۴۸٫۲۷ رسید که نسبت به فصل قبل ۸٫۰۵ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۳٫۶۸ درصد افزایش یافته است. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل […]

بر اساس گزارش مرکز آمار

تورم بخش کشاورزی به ۸ درصد رسید

شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی در تابستان امسال به ۲۴۸٫۲۷ رسید که نسبت به فصل قبل ۸٫۰۵ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۳٫۶۸ درصد افزایش یافته است.

به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از مرکز آمار ایران، شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی (۱۰۰=۱۳۹۰) در فصل تابستان سال ۱۳۹۵ به ۲۴۸٫۲۷ رسید که نسبت به فصل قبل ۸٫۰۵درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۳٫۶۸ درصد افزایش یافته است. درصد تغییر ۴ فصل منتهی به فصل جاری نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) برابر با ۱٫۸۴ درصد است.

همچنین، شاخص گروه «غلات» در فصل تابستان سال ۱۳۹۵ برابر با ۲۶۶٫۴۰ است که نسبت به فصل قبل ۸٫۸۰ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات ۴ فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۵٫۵۱ درصد می‌باشد. همچنین شاخص گروه «سبزیجات» در فصل تابستان سال ۱۳۹۵ برابر با ۲۳۵٫۱۷ است که نسبت به فصل قبل ۰٫۶۷ درصد کاهش یافته است. میزان تغییرات ۴ فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۶٫۶۷ درصد کاهش داشته است.

بر اساس گزارش مرکز آمار، شاخص گروه «میوه‌ها و میوه‌های آجیلی» در فصل تابستان سال ۱۳۹۵ برابر با ۲۴۰٫۵۴ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۶٫۴۰ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات ۴ فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۱٫۵۸ درصد می‌باشد.

همچنین شاخص گروه «دانه‌ها و میوه‌های روغنی» در فصل تابستان سال ۱۳۹۵ برابر با ۲۰۳٫۵۲ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۸٫۸۷ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات ۴ فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۸٫۶۴ درصد می‌باشد.

شاخص گروه «توتون و تنباکو» در فصل تابستان سال ۱۳۹۵ برابر با ۱۵۹٫۱۲ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۱ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات ۴ فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۲٫۸۰ درصد افزایش داشته است.

شاخص گروه «مواد خام طبقه‌بندی نشده» در فصل تابستان سال ۱۳۹۵ برابر با ۲۹۸٫۹۷ است که نسبت به فصل قبل ۶۷٫۲۵ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات ۴ فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۳٫۱۵درصد کاهش داشته است.

 

شاخص گروه «حیوانات و محصولات حیوانی» هم در فصل تابستان سال ۱۳۹۵ برابر با ۲۱۸٫۶۵ است که نسبت به فصل قبل ۲٫۰۱درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات ۴ فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۴٫۲۷ درصد می‌باشد.