تماس با ما

تهران ؛ خ کریمخان زند ؛ خ ایرانشهر ؛ پلاک ۲۳۴ ؛ واحد ۱۰۴ ؛ روزنامه مناقصه مزایده تلفن های تماس : ۰۲۱-۸۸۴۷۵۷۹۰ ۰۲۱-۸۸۴۷۵۷۹۱ ۰۲۱-۸۸۴۷۵۷۹۲ ۰۹۰۲-۸۸۴۷۵۷۹ ۰۹۰۲۲۵۴۲۴۳۸

تهران ؛ خ کریمخان زند ؛ خ ایرانشهر ؛ پلاک ۲۳۴ ؛ واحد ۱۰۴ ؛ روزنامه مناقصه مزایده

تلفن های تماس :

۰۲۱-۸۸۴۷۵۷۹۰

۰۲۱-۸۸۴۷۵۷۹۱

۰۲۱-۸۸۴۷۵۷۹۲

۰۹۰۲-۸۸۴۷۵۷۹

۰۹۰۲۲۵۴۲۴۳۸