معاون انتقال و تجارت خارجی توانیر

امکان صادرات برق به اروپا فراهم شد

معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر، گفت: بعد از سنکرون ترکیه امکان اتصال برق بین ایران و اروپا فراهم شده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، محمد اله‌داد؛ در حاشیه بیست‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی برق در جمع خبرنگاران، درباره امکان صادرات برق به اروپا، اظهار کرد: اکنون با ارتباطی که بین ایران و ترکیه فراهم شده امکان […]

معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر، گفت: بعد از سنکرون ترکیه امکان اتصال برق بین ایران و اروپا فراهم شده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، محمد اله‌داد؛ در حاشیه بیست‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی برق در جمع خبرنگاران، درباره امکان صادرات برق به اروپا، اظهار کرد: اکنون با ارتباطی که بین ایران و ترکیه فراهم شده امکان تبادل برق با اروپا را فراهم شده است. وی با بیان اینکه از لحاظ فنی امکان صادرات برق به اروپا فراهم شده است، اظهار کرد: این کار نیاز به مذاکره‌های قراردادی و حقوقی دارد که در دست پیگیری است. معاون انتقال و تجارت خارجی توانیر، با بیان اینکه دو پروژه «ایر» و «آگیر» نیز برای ارتباط بین ایران و روسیه در دست اقدام است که از آن طریق نیز می‌توانیم به اروپا برق صادر کنیم. وی با بیان اینکه ما در حال‌حاضر با تمام کشورهایی که مرکز خاکی داریم، تبادل انرژی داریم، گفت: اکنون به عراق، افغانستان و پاکستان صادرات و با ترکیه تبادل برق داریم. اله‌داد؛ با بیان اینکه ما با کشور ترکیه تبادل داریم و باید از مزیت اختلاف افق کشور در زمان پیک مصرف استفاده کنیم، اظهار کرد: ما با این کشور قرارداد زیرو بالانس داشتیم، یعنی ۳٫۵روز برق را دریافت و ۳٫۵۳.۵ روز انتقال دهیم. اختلاف پیک مصرف کشور‌ها به تبادل برق کمک می‌کند. وی با بیان اینکه اولویت ما تأمین برق مشترکین داخلی است، گفت: زمانی که نیاز بیشتری به برق در تابستان داریم بیشتر نیاز مشترکین داخلی را تأمین می‌کنیم و واردات داریم و مازاد تولید برق در زمان کم‌باری یعنی شش تا هفت ماه از سال کار صادرات را انجام می‌دهیم. معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر، با اشاره به رقم صادرات و واردات برق کشور، گفت: ظرفیت تبادل برق کشور ما بیش از ۲۰۰۰ مگاوات است و ما تقریباً تراز صفری داریم. واردات و صادرات برق ما به یک میزان بوده است، از این نظر تعادل خوبی در منطقه وجود دارد و ما به دنبال توسعه این رقم هستیم. به گفته اله‌داد؛ خط سوم واردات برق از ترکمنستان و همچنین خط سوم واردات برق از ارمنستان را در دست احداث داریم و پیمانکاران این پروژه‌ها هم ایرانی هستند. وی با بیان اینکه در حوزه صادرات هم پروژه‌های مطالعاتی به پاکستان و عراق و افغانستان در دست اجراست و برنامه داریم که در مدت کوتاهی تبادل افزایش یابد، گفت: بنابر این است که حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ مگاوات از هر یک از خطوط یاد شده واردات از ترکمنستان و ارمنستان افزایش توان داشته باشیم همین میزان هم برای همسایگان شرقی و غربی پروژه داریم و یک خط ۶۰۰ و ۴۰۰ مگاواتی هم با ترکیه ارتباط از طریق پست back to back خوی در دست احداث داریم و ارتباط ۴۰۰ مگاواتی هم امسال به ظرفیت تبادلی اضافه شد. معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر، درباره ارتباط با سایر کشور‌ها از طریق خطوط زیر دریایی، افزود: ارتباط با عمان مدنظر بود، اما در حال‌حاضر از نظر اقتصادی توجیه ندارد. پروژه مطالعاتی ارتباط برقی با قطر نیز در حال پیگیری است. به گفته وی، اکنون با همه کشورهایی که مرز زمینی داریم، ارتباط الکتریکی وجود دارد.