۲۰۲۲ مناقصه – شرکت بهره‌برداری قطار شهری تبریز و حومه- خدمات مشاور

فراخوان عمومی جهت شناسایی شرکت مشاوره تبلیغات شماره ( ۱۱۱-۹۵)- نوبت دوم شرکت بهره‌برداری قطار شهری تبریز و حومه در نظر دارد تا نسبت به استفاده از خدمات مشاور تخصصی در امور مدیریت جامع تبلیغات و رسانه، در راستای تدوین ضوابط و طراحی نظام تبلیغات قطارشهری، اقدام نماید. لذا بدینوسیله از اشخاص حقوقی و شرکت‌های واجد شرایط داوطلب که […]

فراخوان عمومی جهت شناسایی شرکت مشاوره تبلیغات

شماره ( ۱۱۱-۹۵)- نوبت دوم

شرکت بهره‌برداری قطار شهری تبریز و حومه در نظر دارد تا نسبت به استفاده از خدمات مشاور تخصصی در امور مدیریت جامع تبلیغات و رسانه، در راستای تدوین

ضوابط و طراحی نظام تبلیغات قطارشهری، اقدام نماید.

لذا بدینوسیله از اشخاص حقوقی و شرکت‌های واجد شرایط داوطلب که دارای تجربه، نیروهای متخصص و سابقه ارائه خدمات مشابه می‌باشند، دعوت می‌گردد تا

نسبت به تهیه اسناد و ارائه مستندات خود، به شرح ذیل اقدام نمایند:

۱-زمان تحویل اسناد: طی ساعات اداری مورخه ۹۵٫۰۹٫۱۵ لغايت ۹۵٫۰۹٫۲۰

۲-نحوه و آدرس محل تحویل اسناد: داوطلبان واجد شرایط می‌توانند با ارائه معرفی‌نامه رسمی و اصل برگه رسید واریز مبلغ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال به حساب جاری شماره

۱۰۰۸۰۹۷۷۴۴۴۰ « به نام شرکت بهره‌برداری قطار شهری تبریز» در نزد بانک شهر، شعبه شهرداری تبریز، به مدیریت امور حقوقی و قراردادهای شرکت به آدرس«

تبریز؛ بلوار ۲۹ بهمن؛ طبقه اول ساختمان قطار شهری تبریز و حومه ؛ اتاق ۱۱۴ » اسناد را دریافت و جهت تکمیل اطلاعات، با شماره (تلفن :۸- ۰۴۱۳۳۲۹۰۰۱داخلی

۱۰۷۱) تماس حاصل نمايند.

۳-سایر شرایط مطابق اسناد تحویلی بوده و مشارکت در ارزیابی و ارائه مدارک، به منزله قبول ضوابط شرکت بهره‌برداری می‌باشد.

 ۴- شرکت بهره‌برداری، در قبول یا عدم پذیرش پیشنهادات مختار بوده و مشارکت در ارزیابی، هیچگونه حقی برای شرکت‌کنندگان ایجاد نمی‌نماید.

شرکت بهره‌برداری قطار شهری تبریز و حومه