۲۰۲۲ مناقصه – موسسه سازندگی بعثت – عملیات حفاری

مرحله اول آگهي مناقصه عمومي نام و نشانی دستگاه مناقصه‌گذار: موسسه سازندگي بعثت- كرمانشاه، بلوار شهيد بهشتي، چهارراه بسيج، كوي شهيد كامران ابكايي، ساختمان بعثت، پلاك ۲۰، تلفن: ۳-۳۸۲۵۵۳۵۱-۰۸۳ و دورنگار: ۳۸۲۵۵۳۵۰-۰۸۳ موضوع مناقصه: کلیه عملیات حفاری (باقیمانده)، تحکیمات و لاینینگ و حفاظتی تونل‌های کیلومتر ۶۳۵+۲۱ و ۸۰۰+۲۲ به طول تقریبی ۱۱۰۰ متر و با […]

مرحله اول

آگهي مناقصه عمومي

نام و نشانی دستگاه مناقصه‌گذار: موسسه سازندگي بعثت- كرمانشاه، بلوار شهيد بهشتي، چهارراه بسيج، كوي شهيد كامران ابكايي، ساختمان بعثت، پلاك ۲۰، تلفن: ۳-۳۸۲۵۵۳۵۱-۰۸۳ و دورنگار: ۳۸۲۵۵۳۵۰-۰۸۳

موضوع مناقصه: کلیه عملیات حفاری (باقیمانده)، تحکیمات و لاینینگ و حفاظتی تونل‌های کیلومتر ۶۳۵+۲۱ و ۸۰۰+۲۲ به طول تقریبی ۱۱۰۰ متر و با سطح مقطع حدود ۵۷ متر مربع، مربوط به پروژه راه آهن کرمانشاه – خسروی بر اساس فهرست بهای راه، باند فرودگاه و زيرسازي راه آهن سال ۱۳۹۴ با برآورد اولیه ۱۲۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال.

 محل اجرای پروژه: استان کرمانشاه.

مدت پیمان: نه (۹) ماه.

تاریخ، مهلت، مبلغ و محل دریافت اسناد مناقصه: واجدین شرایط می‌توانند ضمن واریز مبلغ دو میلیون (۲،۰۰۰،۰۰۰) ریال به حساب شماره ۲۱۷۱۳۶۰۲۱۳ بانك ملت شعبه چهار راه بسيج كرمانشاه با كد شعبه ۲۴۳۵۶ بنام واحد اجرايي بعثت (قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملت) در ساعت‌های اداری از تاریخ ۹۵٫۰۹٫۱۳ تا ۹۵٫۰۹٫۲۲ نسبت به خرید و دریافت اسناد، از دفتر قراردادهای این موسسه اقدام نمایند. اسناد و مدارک مناقصه فقط به نماینده مناقصه‌گر با ارائه معرفی‌نامه معتبر شرکت با مهر و امضای مجاز و با قید موضوع مناقصه و فیش واریزی تحویل خواهد شد.

تاریخ، مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه: مناقصه‌گران پس از دریافت و مطالعه اسناد مناقصه، حداکثر تا آخر وقت اداری مورخ ۹۵٫۱۰٫۰۱(حداقل زمان لازم برای تکمیل اسناد از آخرین روز توزیع اسناد، ده روز می‌باشد) اسناد مربوطه را تکمیل و در پاکت لاک و مهر شده به نشانی مناقصه‌گذار تحویل و رسید دریافت دارند.

ميزان سپرده شركت درمناقصه: مبلغ ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ (سیصد ميليون ريال) و به صورت ضمانت‌نامه بانكي (به نام قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء (ص) – بدون پسوند و يا پيشوند) و يا واريز وجه نقد به شماره حساب قيد شده فوق (بنام واحد اجرايي بعثت).

-اجرای یک کار مشابه جهت شرکت در مناقصه الزامی می‌باشد.

هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.