صادرات به بودجه‌ای بیش از توان صندوق ضمانت نیاز دارد

عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران صادرات به بودجه‌ای بیش از توان صندوق ضمانت نیاز دارد نیاز صادرات کشور بسیار بیش‌تر از بودجه‌ای است که برای تسهیلات‌دهی از سوی بانک توسعه و صندوق ضمانت صادرات در نظر گرفته‌شده است. مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات از اختصاص ۸۵۰ میلیون دلار تسهیلات به صادرکنندگان در سال جاری خبر داده […]

عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران

صادرات به بودجه‌ای بیش از توان صندوق ضمانت نیاز دارد

نیاز صادرات کشور بسیار بیش‌تر از بودجه‌ای است که برای تسهیلات‌دهی از سوی بانک توسعه و صندوق ضمانت صادرات در نظر گرفته‌شده است.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات از اختصاص ۸۵۰ میلیون دلار تسهیلات به صادرکنندگان در سال جاری خبر داده است.

به گفته سید‌علی، پوشش بیمه‌ای این صندوق هم برای صادرکنندگان ‌در سال‌جاری از رشد قابل‌توجهی برخوردار بوده است.

‌رضی‌حاجی‌آقا‌میری، عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران در گفت‌وگو با سایت خبری اتاق تهران درباره خدمات صندوق ضمانت صادرات گفت: خدمات در نظر گرفته‌شده از سوی این صندوق برای حمایت از صادرکنندگان خدمات خوبی است اما مسأله مهم این است که خدمات صندوق ضمانت به چه گروهی از صادرکنندگان و با چه روش‌هایی اختصاص پیدا می‌کند.

عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران ادامه‌ داد: تسهیلات گیرندگان و روش‌های تخصیص خدمات و تسهیلات و اجرای این روش‌ها از اهمیت به سزایی برخوردار است. در حال حاضر بانک‌ توسعه صادرات هم تسهیلات خوبی را برای حمایت از صادرات در نظر گرفته است اما در مورد تمام سازمان‌های حمایتی این مسأله محل مناقشه است که تسهیلات به دست صادرکننده واقعی و نیازمند به آن برسد و او بتواند به تعهداتش نسبت به بانک عمل کند.

میری گفت: روش‌های احراز صلاحیت صادرکنندگان نیازمند به حمایت‌های صندوق ضمانت صادرات مسأله است و باید مورد بررسی قرار بگیرد.

 

عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران ادامه‌ داد: کمبود بودجه بزرگ‌‌ترین مشکل بانک توسعه صادرات‌ و صندوق ضمانت صادرات است. نیاز صادرات کشور بسیار بیش‌تر از بودجه‌ای است که برای تسهیلات‌دهی از سوی این دو سازمان دولتی در نظر گرفته‌شده است.