خبرهای خوب از بانک شهر در راه است

بانک شهر در آستانه هفتمین سالگرد تأسیس خود با افزایش منابع و توسعه زیرساخت‌های بانکداری الکترونیک، امروز تبدیل به بانکی قدرتمند با همه ویژگی‌های یک بانک موفق، عمل‌گرا و قابل اعتماد، شده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، محمدکیایی، معاون شعب و توسعه بازاریابی بانک شهر گفت: نگاهی به روند حرکتی این بانک طی قریب به ۳ […]

بانک شهر در آستانه هفتمین سالگرد تأسیس خود با افزایش منابع و توسعه زیرساخت‌های بانکداری الکترونیک، امروز تبدیل به بانکی قدرتمند با همه ویژگی‌های یک بانک موفق، عمل‌گرا و قابل اعتماد، شده است.

به گزارش مناقصه‌مزایده، محمدکیایی، معاون شعب و توسعه بازاریابی بانک شهر گفت: نگاهی به روند حرکتی این بانک طی قریب به ۳ سال گذشته حاکی از آن است که بانک شهر با تکیه بر دیدگاه علمی بر روند برنامه، مسیر خود را طی نموده؛ به گونه‌ای که نه تنها انحراف منفی از سیاست‌ها و اهداف بانک در آن ملاحظه نمی‌شود؛ بلکه همواره در ضمن مقید بودن به برنامه، تلاش خود را جهت دستیابی به رضایت بیش از پیش مشتریان در تمامی حوزه‌های مربوطه معمول می‌نماید.