پروژه‌های تصفیه فاضلاب مهم‌ترین پروژه زیست‌محیطی

پروژه‌های تصفیه فاضلاب مهم‌ترین پروژه‌های زیست‌محیطی در کشور بوده و منجر به ایجاد پساب قابل توجهی می‌شود که می‌توانیم آن را در طبیعت جاری کنیم، این امر منجر به حفظ کیفیت منابع آب می‌شود. وزیر نیرو در آیین افتتاح تصفیه‌خانه فاضلاب خین‌عرب گفت: پروژه‌های تصفیه فاضلاب مهم‌ترین پروژه‌های زیست‌محیطی در کشور هستند که حفظ کیفیت […]

پروژه‌های تصفیه فاضلاب مهم‌ترین پروژه‌های زیست‌محیطی در کشور بوده و منجر به ایجاد پساب قابل توجهی می‌شود که می‌توانیم آن را در طبیعت جاری کنیم، این امر منجر به حفظ کیفیت منابع آب می‌شود.

وزیر نیرو در آیین افتتاح تصفیه‌خانه فاضلاب خین‌عرب گفت: پروژه‌های تصفیه فاضلاب مهم‌ترین پروژه‌های زیست‌محیطی در کشور هستند که حفظ کیفیت منابع آب و تأمین آب بخش کشاورزی از این طریق محقق می‌شود.

به‌گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از پاون، «حمید چیت‌چیان» با اشاره به این‌که ظرفیت تصفیه‌خانه فاضلاب «خین‌عرب» ۸۳ هزار مترمکعب در روز و ۳۰ میلیون مترمکعب در سال است، گفت: پروژه‌های تصفیه فاضلاب مهم‌ترین پروژه‌های زیست‌محیطی در کشور بوده و منجر به ایجاد پساب قابل توجهی می‌شود که می‌توانیم آن را در طبیعت جاری کنیم، این امر منجر به حفظ کیفیت منابع آب می‌شود.

وزیر نیرو با بیان این‌که در صورت عدم تصفیه فاضلاب منبع بزرگی از منابع آبی را از دست خواهیم داد، ادامه‌داد: به دلیل محدودیت برای تأمین منابع آب، پساب حاصل از تصفیه‌خانه‌ها می‌تواند برای کشاورزی استفاده شود تا آب قابل شرب دیگر در این زمینه استفاده نشود و به مصارف شهری تعلق بگیرد.

وی سپس اظهارداشت: با بهره‌برداری از تصفیه‌خانه مزبور ظرفیت تصفیه‌خانه‌های فاضلاب فعال در مشهد به ۲۶۳ هزار مترمکعب در روز افزایش یافت و توسعه آتی این پروژه و احداث مدول بعدی برای افق ۱۴۲۰ در نظر گفته شده است.

 

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد در ابتدای مراسم افتتاح تصفیه‌خانه فاضلاب خین عرب گفت: این تصفیه‌خانه با ظرفیت اسمی ۲۱۱ هزار مترمکعب در شبانه‌روز طراحی شده که بخش میانی محدوده شهر مشهد را زیر پوشش دارد.