۳۹۴۳ مناقصه – شرکت پالایش نفت بندرعباس – خرید تری فسفات سدیم

آگهی مناقصه‌عمومی با اخذ سپرده درخواست شماره: RHS- 0248914 – T17 موضوع آگهی: خرید تری فسفات سدیم برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید. روابط‌عمومی و امور بین‌الملل    

آگهی مناقصه‌عمومی

با اخذ سپرده

درخواست شماره: RHS- 0248914 – T17

موضوع آگهی:

خرید تری فسفات سدیم

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت

WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید.

روابط‌عمومی و امور بین‌الملل